&Nu Status


Mail log för 4 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7217210-20.6660.000100.000.00
obfuscate27270-7.6960.000100.000.00
obfuscate25250-2.3880.000100.000.00
obfuscate19190-1.5050.000100.000.00
obfuscate161600.0190.000100.000.00
obfuscate16160-1.5620.000100.000.00
obfuscate161600.0000.000100.000.00
obfuscate15150-0.3000.000100.000.00
obfuscate13130-2.3770.000100.000.00
obfuscate12120-3.0080.000100.000.00
obfuscate12120-2.2250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7217210-20.6660.000100.000.00
obfuscate27270-7.6960.000100.000.00
obfuscate25250-2.3880.000100.000.00
obfuscate19190-1.5050.000100.000.00
obfuscate161600.0190.000100.000.00
obfuscate16160-1.5620.000100.000.00
obfuscate161600.0000.000100.000.00
obfuscate15150-0.3000.000100.000.00
obfuscate13130-2.3770.000100.000.00
obfuscate12120-3.0080.000100.000.00
obfuscate12120-2.2250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate990-27.2110.000100.000.00
obfuscate161600.0190.000100.000.00
obfuscate990-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate16160-1.5620.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.8120.000100.000.00
obfuscate12120-3.0080.000100.000.00
obfuscate12120-2.2250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-109.1000.000100.000.00
obfuscate110-107.6000.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-36.6330.000100.000.00
obfuscate440-29.7750.000100.000.00
obfuscate990-27.2110.000100.000.00
obfuscate7217210-20.6660.000100.000.00
obfuscate220-10.1000.000100.000.00
obfuscate27270-7.6960.000100.000.00
obfuscate330-3.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate990-27.2110.000100.000.00
obfuscate161600.0190.000100.000.00
obfuscate990-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate16160-1.5620.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.8120.000100.000.00
obfuscate12120-3.0080.000100.000.00
obfuscate12120-2.2250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-27.2110.000100.000.00
obfuscate161600.0190.000100.000.00
obfuscate990-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate16160-1.5620.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.8120.000100.000.00
obfuscate12120-3.0080.000100.000.00
obfuscate12120-2.2250.000100.000.00
obfuscate660-1.1830.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate990-27.2110.000100.000.00
obfuscate161600.0190.000100.000.00
obfuscate990-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate16160-1.5620.000100.000.00
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.8120.000100.000.00
obfuscate12120-3.0080.000100.000.00
obfuscate12120-2.2250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.7 var:
Sat Jun 4 22:00:25 2022; Spam; 9.7; obfuscate; garbatella@svapoweb.it; JUNK Re ; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Sat Jun 4 02:50:47 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

1 st Spam och 999 st Ham ger totalt 1000 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 5 11:37:00 EDT 2022