&Nu Status


Mail log för 3 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7907900-23.2300.000100.000.00
obfuscate63630-2.0730.000100.000.00
obfuscate39390-2.1410.000100.000.00
obfuscate25250-1.8120.000100.000.00
obfuscate24240-10.1000.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate22220-2.2410.000100.000.00
obfuscate19172-2.1188.30089.4710.53
obfuscate18180-19.0670.000100.000.00
obfuscate17170-2.1240.000100.000.00
obfuscate16160-1.5560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7907900-23.2300.000100.000.00
obfuscate63630-2.0730.000100.000.00
obfuscate39390-2.1410.000100.000.00
obfuscate25250-1.8120.000100.000.00
obfuscate24240-10.1000.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate22220-2.2410.000100.000.00
obfuscate18180-19.0670.000100.000.00
obfuscate17170-2.1240.000100.000.00
obfuscate19172-2.1188.30089.4710.53
obfuscate16160-1.5560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19172-2.1188.30089.4710.53
obfuscate431-1.43320.60075.0025.00
obfuscate1091-1.9009.00090.0010.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.9200.000100.000.00
obfuscate17170-2.1240.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.1000.000100.000.00
obfuscate63630-2.0730.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate7907900-23.2300.000100.000.00
obfuscate18180-19.0670.000100.000.00
obfuscate24240-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate14140-8.2070.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate330-4.4670.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.9200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.43320.60075.0025.00
obfuscate1091-1.9009.00090.0010.00
obfuscate19172-2.1188.30089.4710.53
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.9200.000100.000.00
obfuscate17170-2.1240.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.1000.000100.000.00
obfuscate63630-2.0730.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.9200.000100.000.00
obfuscate17170-2.1240.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.1000.000100.000.00
obfuscate63630-2.0730.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate22220-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.9000.000100.000.00
obfuscate18180-19.0670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.43320.60075.0025.00
obfuscate19172-2.1188.30089.4710.53
obfuscate1091-1.9009.00090.0010.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.9200.000100.000.00
obfuscate17170-2.1240.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-0.1000.000100.000.00
obfuscate63630-2.0730.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.6 var:
Fri Jun 3 21:41:27 2022; Spam; 20.6; obfuscate; UNITED NATION; JUNK COMPENSATION FUND ; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Fri Jun 3 02:32:27 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

4 st Spam och 1236 st Ham ger totalt 1240 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.5500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 4 11:37:00 EDT 2022