&Nu Status


Mail log för 2 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8668651-18.0827.90099.880.12
obfuscate65650-2.0320.000100.000.00
obfuscate35350-2.5860.000100.000.00
obfuscate26251-5.9009.60096.153.85
obfuscate25241-1.8588.10096.004.00
obfuscate24240-2.3920.000100.000.00
obfuscate23230-2.1220.000100.000.00
obfuscate23230-1.4740.000100.000.00
obfuscate20191-2.7686.70095.005.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00
obfuscate19190-1.3210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8668651-18.0827.90099.880.12
obfuscate65650-2.0320.000100.000.00
obfuscate35350-2.5860.000100.000.00
obfuscate26251-5.9009.60096.153.85
obfuscate24240-2.3920.000100.000.00
obfuscate25241-1.8588.10096.004.00
obfuscate23230-2.1220.000100.000.00
obfuscate23230-1.4740.000100.000.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00
obfuscate19190-1.3210.000100.000.00
obfuscate20191-2.7686.70095.005.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.1539.60094.445.56
obfuscate8668651-18.0827.90099.880.12
obfuscate20191-2.7686.70095.005.00
obfuscate25241-1.8588.10096.004.00
obfuscate26251-5.9009.60096.153.85
obfuscate541-0.40017.70080.0020.00
obfuscate65650-2.0320.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate660-2.4170.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.5330.000100.000.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00
obfuscate8668651-18.0827.90099.880.12
obfuscate880-15.5870.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-8.3500.000100.000.00
obfuscate26251-5.9009.60096.153.85
obfuscate550-5.1800.000100.000.00
obfuscate770-4.5570.000100.000.00
obfuscate220-4.2500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.40017.70080.0020.00
obfuscate18171-1.1539.60094.445.56
obfuscate26251-5.9009.60096.153.85
obfuscate25241-1.8588.10096.004.00
obfuscate8668651-18.0827.90099.880.12
obfuscate20191-2.7686.70095.005.00
obfuscate65650-2.0320.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate660-2.4170.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65650-2.0320.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate660-2.4170.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-1.6560.000100.000.00
obfuscate16160-8.3500.000100.000.00
obfuscate990-1.5780.000100.000.00
obfuscate24240-2.3920.000100.000.00
obfuscate550-5.1800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.40017.70080.0020.00
obfuscate18171-1.1539.60094.445.56
obfuscate20191-2.7686.70095.005.00
obfuscate25241-1.8588.10096.004.00
obfuscate26251-5.9009.60096.153.85
obfuscate8668651-18.0827.90099.880.12
obfuscate65650-2.0320.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate660-2.4170.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate19190-35.0470.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Thu Jun 2 18:13:04 2022; Spam; 17.7; obfuscate; UNITED NATION ; JUNK COMPENSATION PAYMENT ; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Thu Jun 2 02:05:47 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

6 st Spam och 1314 st Ham ger totalt 1320 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 3 11:37:00 EDT 2022