&Nu Status


Mail log för 1 Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7827811-21.71619.00099.870.13
obfuscate61610-2.8670.000100.000.00
obfuscate45450-2.8020.000100.000.00
obfuscate37343-1.6478.03391.898.11
obfuscate31310-2.1190.000100.000.00
obfuscate28280-2.4540.000100.000.00
obfuscate25250-1.8960.000100.000.00
obfuscate25250-0.7120.000100.000.00
obfuscate23221-1.3458.40095.654.35
obfuscate20200-2.0950.000100.000.00
obfuscate20182-1.0448.90090.0010.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7827811-21.71619.00099.870.13
obfuscate61610-2.8670.000100.000.00
obfuscate45450-2.8020.000100.000.00
obfuscate37343-1.6478.03391.898.11
obfuscate31310-2.1190.000100.000.00
obfuscate28280-2.4540.000100.000.00
obfuscate25250-1.8960.000100.000.00
obfuscate25250-0.7120.000100.000.00
obfuscate23221-1.3458.40095.654.35
obfuscate20200-2.0950.000100.000.00
obfuscate19190-0.4530.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37343-1.6478.03391.898.11
obfuscate972-0.90017.60077.7822.22
obfuscate1192-12.06712.70081.8218.18
obfuscate20182-1.0448.90090.0010.00
obfuscate7827811-21.71619.00099.870.13
obfuscate23221-1.3458.40095.654.35
obfuscate12111-1.4649.80091.678.33
obfuscate12120-0.7920.000100.000.00
obfuscate330-0.4000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate61610-2.8670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-51.5000.000100.000.00
obfuscate12120-27.2000.000100.000.00
obfuscate7827811-21.71619.00099.870.13
obfuscate16160-15.5120.000100.000.00
obfuscate1192-12.06712.70081.8218.18
obfuscate12120-11.5750.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate12120-4.5420.000100.000.00
obfuscate770-4.2710.000100.000.00
obfuscate550-4.0600.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7827811-21.71619.00099.870.13
obfuscate972-0.90017.60077.7822.22
obfuscate1192-12.06712.70081.8218.18
obfuscate12111-1.4649.80091.678.33
obfuscate20182-1.0448.90090.0010.00
obfuscate23221-1.3458.40095.654.35
obfuscate37343-1.6478.03391.898.11
obfuscate12120-0.7920.000100.000.00
obfuscate330-0.4000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate61610-2.8670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-0.7920.000100.000.00
obfuscate330-0.4000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate61610-2.8670.000100.000.00
obfuscate20200-2.0950.000100.000.00
obfuscate12120-4.5420.000100.000.00
obfuscate25250-1.8960.000100.000.00
obfuscate12120-0.3000.000100.000.00
obfuscate12120-1.4830.000100.000.00
obfuscate19190-0.4530.000100.000.00
obfuscate13130-1.4920.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate972-0.90017.60077.7822.22
obfuscate1192-12.06712.70081.8218.18
obfuscate20182-1.0448.90090.0010.00
obfuscate12111-1.4649.80091.678.33
obfuscate37343-1.6478.03391.898.11
obfuscate23221-1.3458.40095.654.35
obfuscate7827811-21.71619.00099.870.13
obfuscate12120-0.7920.000100.000.00
obfuscate330-0.4000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate61610-2.8670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19 var:
Wed Jun 1 08:21:04 2022; Spam; 19; obfuscate; ; JUNK Sie haben eine ausstehende Zahlung. Schuldentilgung erforderlich.; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Wed Jun 1 00:32:27 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

12 st Spam och 1317 st Ham ger totalt 1329 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6417


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 2 11:37:00 EDT 2022