&Nu Status


Mail log för Juni - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate224482239058-19.76114.01799.740.26
obfuscate1495145342-2.28815.66797.192.81
obfuscate113011228-3.38210.00099.290.71
obfuscate85883226-3.2528.23196.973.03
obfuscate70169011-1.7718.09198.431.57
obfuscate6606555-2.2036.80099.240.76
obfuscate6586535-1.9888.60099.240.76
obfuscate6266260-1.6930.000100.000.00
obfuscate5885853-7.2628.33399.490.51
obfuscate5375352-4.18515.00099.630.37
obfuscate53150130-1.62516.43394.355.65

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate224482239058-19.76114.01799.740.26
obfuscate1495145342-2.28815.66797.192.81
obfuscate113011228-3.38210.00099.290.71
obfuscate85883226-3.2528.23196.973.03
obfuscate70169011-1.7718.09198.431.57
obfuscate6606555-2.2036.80099.240.76
obfuscate6586535-1.9888.60099.240.76
obfuscate6266260-1.6930.000100.000.00
obfuscate5885853-7.2628.33399.490.51
obfuscate5375352-4.18515.00099.630.37
obfuscate53150130-1.62516.43394.355.65

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate224482239058-19.76114.01799.740.26
obfuscate1495145342-2.28815.66797.192.81
obfuscate53150130-1.62516.43394.355.65
obfuscate85883226-3.2528.23196.973.03
obfuscate41038426-3.79715.23193.666.34
obfuscate604515-9.31118.93375.0025.00
obfuscate70169011-1.7718.09198.431.57
obfuscate113011228-3.38210.00099.290.71
obfuscate2142077-1.2087.14396.733.27
obfuscate6586535-1.9888.60099.240.76
obfuscate6606555-2.2036.80099.240.76

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3993990-99.8670.000100.000.00
obfuscate65650-36.2770.000100.000.00
obfuscate51510-33.5880.000100.000.00
obfuscate4234221-24.0248.00099.760.24
obfuscate35350-22.8290.000100.000.00
obfuscate224482239058-19.76114.01799.740.26
obfuscate3583562-17.5988.50099.440.56
obfuscate28280-15.1070.000100.000.00
obfuscate330-15.0000.000100.000.00
obfuscate990-11.8890.000100.000.00
obfuscate1491463-10.3018.33397.992.01

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4074061-0.35723.00099.750.25
obfuscate1671643-3.02421.00098.201.80
obfuscate604515-9.31118.93375.0025.00
obfuscate4313.33318.00075.0025.00
obfuscate3233221-1.62117.00099.690.31
obfuscate53150130-1.62516.43394.355.65
obfuscate1495145342-2.28815.66797.192.81
obfuscate41038426-3.79715.23193.666.34
obfuscate5375352-4.18515.00099.630.37
obfuscate224482239058-19.76114.01799.740.26
obfuscate1251232-5.28513.00098.401.60

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1211210-1.8100.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-15.0000.000100.000.00
obfuscate19190-1.6840.000100.000.00
obfuscate51510-33.5880.000100.000.00
obfuscate16916900.0590.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.6670.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3120.00013.00033.3366.67
obfuscate5322.33310.00060.0040.00
obfuscate321-1.0008.00066.6733.33
obfuscate3213.0006.00066.6733.33
obfuscate604515-9.31118.93375.0025.00
obfuscate4313.33318.00075.0025.00
obfuscate14113-1.09111.00078.5721.43
obfuscate151321.0008.00086.6713.33
obfuscate41038426-3.79715.23193.666.34
obfuscate53150130-1.62516.43394.355.65
obfuscate2142077-1.2087.14396.733.27

Mest Spam med ratio 40 var:
Thu Jun 30 15:30:21 2022; Spam; 40; obfuscate; UTF-8BR2V3aWNodHN2ZXJsdXN0IERFVVRTQ0hMQU5E ; JUNK UTF-8BQW1hem9uYXMtR2V0csOkbmsgdmVyYnJlbm50IGJ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Wed Jun 1 00:32:27 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; House Of Fun Free Coins and Spins and 7 others are new group ...

272 st Spam och 35924 st Ham ger totalt 36196 st Mail (00% spam) till 85 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.2206


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 2 11:42:00 EDT 2022