&Nu Status


Mail log för 12 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7717701-13.72914.60099.870.13
obfuscate60600-2.1200.000100.000.00
obfuscate44431-4.4917.90097.732.27
obfuscate30300-2.0730.000100.000.00
obfuscate29290-1.9170.000100.000.00
obfuscate26260-1.6770.000100.000.00
obfuscate25250-2.7840.000100.000.00
obfuscate24213-3.4008.80087.5012.50
obfuscate22220-10.2090.000100.000.00
obfuscate222200.1000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5680.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7717701-13.72914.60099.870.13
obfuscate60600-2.1200.000100.000.00
obfuscate44431-4.4917.90097.732.27
obfuscate30300-2.0730.000100.000.00
obfuscate29290-1.9170.000100.000.00
obfuscate26260-1.6770.000100.000.00
obfuscate25250-2.7840.000100.000.00
obfuscate22220-10.2090.000100.000.00
obfuscate222200.1000.000100.000.00
obfuscate24213-3.4008.80087.5012.50
obfuscate19190-1.5680.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24213-3.4008.80087.5012.50
obfuscate2112.80013.70050.0050.00
obfuscate15141-2.2867.20093.336.67
obfuscate7717701-13.72914.60099.870.13
obfuscate44431-4.4917.90097.732.27
obfuscate13130-1.5380.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.8000.000100.000.00
obfuscate660-18.5830.000100.000.00
obfuscate7717701-13.72914.60099.870.13
obfuscate10100-12.9000.000100.000.00
obfuscate22220-10.2090.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate44431-4.4917.90097.732.27
obfuscate110-4.4000.000100.000.00
obfuscate770-3.4570.000100.000.00
obfuscate24213-3.4008.80087.5012.50

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7717701-13.72914.60099.870.13
obfuscate2112.80013.70050.0050.00
obfuscate24213-3.4008.80087.5012.50
obfuscate44431-4.4917.90097.732.27
obfuscate15141-2.2867.20093.336.67
obfuscate13130-1.5380.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-1.5380.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate22220-10.2090.000100.000.00
obfuscate770-3.4570.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00
obfuscate60600-2.1200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.80013.70050.0050.00
obfuscate24213-3.4008.80087.5012.50
obfuscate15141-2.2867.20093.336.67
obfuscate44431-4.4917.90097.732.27
obfuscate7717701-13.72914.60099.870.13
obfuscate13130-1.5380.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.6 var:
Thu May 12 20:56:30 2022; Spam; 14.6; obfuscate; hoa@och.nu; JUNK ; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Thu May 12 00:31:49 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBK; ...

7 st Spam och 1237 st Ham ger totalt 1244 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9714


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 13 11:37:00 EDT 2022