&Nu Status


Mail log för 11 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8708673-18.16827.56799.660.34
obfuscate52511-2.56918.50098.081.92
obfuscate50500-5.1720.000100.000.00
obfuscate34340-1.9320.000100.000.00
obfuscate32311-5.4949.90096.883.12
obfuscate24240-2.1750.000100.000.00
obfuscate24240-2.4670.000100.000.00
obfuscate21210-1.8570.000100.000.00
obfuscate21210-1.7290.000100.000.00
obfuscate21210-7.3330.000100.000.00
obfuscate20200-1.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8708673-18.16827.56799.660.34
obfuscate52511-2.56918.50098.081.92
obfuscate50500-5.1720.000100.000.00
obfuscate34340-1.9320.000100.000.00
obfuscate32311-5.4949.90096.883.12
obfuscate24240-2.1750.000100.000.00
obfuscate24240-2.4670.000100.000.00
obfuscate21210-1.8570.000100.000.00
obfuscate21210-1.7290.000100.000.00
obfuscate21210-7.3330.000100.000.00
obfuscate20200-1.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8708673-18.16827.56799.660.34
obfuscate541-2.7258.90080.0020.00
obfuscate52511-2.56918.50098.081.92
obfuscate32311-5.4949.90096.883.12
obfuscate10100-21.0800.000100.000.00
obfuscate330-34.5670.000100.000.00
obfuscate50500-5.1720.000100.000.00
obfuscate34340-1.9320.000100.000.00
obfuscate11110-12.8910.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate11110-20.8730.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.7000.000100.000.00
obfuscate330-34.5670.000100.000.00
obfuscate10100-21.0800.000100.000.00
obfuscate11110-20.8730.000100.000.00
obfuscate16160-20.2190.000100.000.00
obfuscate8708673-18.16827.56799.660.34
obfuscate13130-17.8230.000100.000.00
obfuscate770-16.2570.000100.000.00
obfuscate11110-12.8910.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-8.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8708673-18.16827.56799.660.34
obfuscate52511-2.56918.50098.081.92
obfuscate32311-5.4949.90096.883.12
obfuscate541-2.7258.90080.0020.00
obfuscate10100-21.0800.000100.000.00
obfuscate330-34.5670.000100.000.00
obfuscate50500-5.1720.000100.000.00
obfuscate34340-1.9320.000100.000.00
obfuscate11110-12.8910.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate11110-20.8730.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-21.0800.000100.000.00
obfuscate330-34.5670.000100.000.00
obfuscate50500-5.1720.000100.000.00
obfuscate34340-1.9320.000100.000.00
obfuscate11110-12.8910.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate11110-20.8730.000100.000.00
obfuscate15150-1.4470.000100.000.00
obfuscate770-2.4710.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-2.7258.90080.0020.00
obfuscate32311-5.4949.90096.883.12
obfuscate52511-2.56918.50098.081.92
obfuscate8708673-18.16827.56799.660.34
obfuscate10100-21.0800.000100.000.00
obfuscate330-34.5670.000100.000.00
obfuscate50500-5.1720.000100.000.00
obfuscate34340-1.9320.000100.000.00
obfuscate11110-12.8910.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate11110-20.8730.000100.000.00

Mest Spam med ratio 43 var:
Wed May 11 18:31:41 2022; Spam; 43; obfuscate; au PAY ; JUNK utf-8B44CQYXUgUEFZ44CR5YCL5Lq65oOF5aCx56K66KqN; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Wed May 11 00:27:17 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBF; ...

6 st Spam och 1367 st Ham ger totalt 1373 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 12 11:37:00 EDT 2022