&Nu Status


Mail log för 10 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6406400-19.0570.000100.000.00
obfuscate60600-1.5070.000100.000.00
obfuscate41410-2.9200.000100.000.00
obfuscate30300-6.4170.000100.000.00
obfuscate29290-2.7030.000100.000.00
obfuscate28280-1.5640.000100.000.00
obfuscate27270-0.7630.000100.000.00
obfuscate23230-11.2260.000100.000.00
obfuscate22220-1.3140.000100.000.00
obfuscate19190-1.5370.000100.000.00
obfuscate18180-1.9440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6406400-19.0570.000100.000.00
obfuscate60600-1.5070.000100.000.00
obfuscate41410-2.9200.000100.000.00
obfuscate30300-6.4170.000100.000.00
obfuscate29290-2.7030.000100.000.00
obfuscate28280-1.5640.000100.000.00
obfuscate27270-0.7630.000100.000.00
obfuscate23230-11.2260.000100.000.00
obfuscate22220-1.3140.000100.000.00
obfuscate19190-1.5370.000100.000.00
obfuscate18180-1.9440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-8.9256.40092.317.69
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-20.4500.000100.000.00
obfuscate28280-1.5640.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-6.6670.000100.000.00
obfuscate330-37.1670.000100.000.00
obfuscate18180-1.9440.000100.000.00
obfuscate110-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate17170-19.4120.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.7000.000100.000.00
obfuscate330-37.1670.000100.000.00
obfuscate660-20.4500.000100.000.00
obfuscate17170-19.4120.000100.000.00
obfuscate6406400-19.0570.000100.000.00
obfuscate23230-11.2260.000100.000.00
obfuscate10100-11.0900.000100.000.00
obfuscate220-10.2000.000100.000.00
obfuscate13121-8.9256.40092.317.69
obfuscate330-6.6670.000100.000.00
obfuscate30300-6.4170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-8.9256.40092.317.69
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-20.4500.000100.000.00
obfuscate28280-1.5640.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-6.6670.000100.000.00
obfuscate330-37.1670.000100.000.00
obfuscate18180-1.9440.000100.000.00
obfuscate110-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate17170-19.4120.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-20.4500.000100.000.00
obfuscate28280-1.5640.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-6.6670.000100.000.00
obfuscate330-37.1670.000100.000.00
obfuscate18180-1.9440.000100.000.00
obfuscate110-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate17170-19.4120.000100.000.00
obfuscate41410-2.9200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-8.9256.40092.317.69
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-20.4500.000100.000.00
obfuscate28280-1.5640.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate330-6.6670.000100.000.00
obfuscate330-37.1670.000100.000.00
obfuscate18180-1.9440.000100.000.00
obfuscate110-99.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate17170-19.4120.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.4 var:
Tue May 10 12:00:05 2022; Spam; 6.4; obfuscate; Ariana Kona ; JUNK UTF-8BRnLDpW4gRnJ1LCBBcmlhbm5hIEtvbmEs; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Tue May 10 04:15:39 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; Agneta Johansson har publicerat i Equmeniakyrkan Ingarp; ...

1 st Spam och 1102 st Ham ger totalt 1103 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 11 11:37:00 EDT 2022