&Nu Status


Mail log för 9 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6696681-11.55613.50099.850.15
obfuscate54540-2.7590.000100.000.00
obfuscate32320-5.7440.000100.000.00
obfuscate27270-1.1520.000100.000.00
obfuscate26260-9.6580.000100.000.00
obfuscate26260-1.1880.000100.000.00
obfuscate26251-1.6367.30096.153.85
obfuscate19190-1.9740.000100.000.00
obfuscate19172-3.5189.15089.4710.53
obfuscate18180-2.2940.000100.000.00
obfuscate17170-1.6180.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6696681-11.55613.50099.850.15
obfuscate54540-2.7590.000100.000.00
obfuscate32320-5.7440.000100.000.00
obfuscate27270-1.1520.000100.000.00
obfuscate26260-9.6580.000100.000.00
obfuscate26260-1.1880.000100.000.00
obfuscate26251-1.6367.30096.153.85
obfuscate19190-1.9740.000100.000.00
obfuscate18180-2.2940.000100.000.00
obfuscate17170-1.6180.000100.000.00
obfuscate19172-3.5189.15089.4710.53

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19172-3.5189.15089.4710.53
obfuscate6696681-11.55613.50099.850.15
obfuscate2115.0007.00050.0050.00
obfuscate211-0.9006.30050.0050.00
obfuscate26251-1.6367.30096.153.85
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate550-26.5800.000100.000.00
obfuscate880-1.2120.000100.000.00
obfuscate17170-1.6180.000100.000.00
obfuscate660-1.7170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.2500.000100.000.00
obfuscate550-26.5800.000100.000.00
obfuscate10100-23.1900.000100.000.00
obfuscate110-18.9000.000100.000.00
obfuscate6696681-11.55613.50099.850.15
obfuscate12120-11.2500.000100.000.00
obfuscate26260-9.6580.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate32320-5.7440.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6696681-11.55613.50099.850.15
obfuscate19172-3.5189.15089.4710.53
obfuscate26251-1.6367.30096.153.85
obfuscate2115.0007.00050.0050.00
obfuscate211-0.9006.30050.0050.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate550-26.5800.000100.000.00
obfuscate880-1.2120.000100.000.00
obfuscate17170-1.6180.000100.000.00
obfuscate660-1.7170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate550-26.5800.000100.000.00
obfuscate880-1.2120.000100.000.00
obfuscate17170-1.6180.000100.000.00
obfuscate660-1.7170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate54540-2.7590.000100.000.00
obfuscate19190-1.9740.000100.000.00
obfuscate18180-2.2940.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.0007.00050.0050.00
obfuscate211-0.9006.30050.0050.00
obfuscate19172-3.5189.15089.4710.53
obfuscate26251-1.6367.30096.153.85
obfuscate6696681-11.55613.50099.850.15
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate550-26.5800.000100.000.00
obfuscate880-1.2120.000100.000.00
obfuscate17170-1.6180.000100.000.00
obfuscate660-1.7170.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.5 var:
Mon May 9 01:13:59 2022; Spam; 13.5; obfuscate; zjzhongxiang2021 ; JUNK Re focusing on deep groove ball bearing supplier; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Mon May 9 00:25:59 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; Henrik Petersson commented on your post.; ...

6 st Spam och 1108 st Ham ger totalt 1114 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 10 11:37:00 EDT 2022