&Nu Status


Mail log för 8 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147131-14.08012.20099.860.14
obfuscate41410-2.3510.000100.000.00
obfuscate39390-7.8510.000100.000.00
obfuscate36351-6.2098.30097.222.78
obfuscate31310-1.7580.000100.000.00
obfuscate23230-2.3830.000100.000.00
obfuscate22220-2.1450.000100.000.00
obfuscate20200-1.0550.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate17170-8.1650.000100.000.00
obfuscate13130-41.7150.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147131-14.08012.20099.860.14
obfuscate41410-2.3510.000100.000.00
obfuscate39390-7.8510.000100.000.00
obfuscate36351-6.2098.30097.222.78
obfuscate31310-1.7580.000100.000.00
obfuscate23230-2.3830.000100.000.00
obfuscate22220-2.1450.000100.000.00
obfuscate20200-1.0550.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate17170-8.1650.000100.000.00
obfuscate13130-41.7150.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.0008.9000.00100.00
obfuscate1010.0007.1000.00100.00
obfuscate36351-6.2098.30097.222.78
obfuscate3211.9509.10066.6733.33
obfuscate7147131-14.08012.20099.860.14
obfuscate651-1.2007.50083.3316.67
obfuscate770-98.7860.000100.000.00
obfuscate31310-1.7580.000100.000.00
obfuscate23230-2.3830.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-98.7860.000100.000.00
obfuscate13130-41.7150.000100.000.00
obfuscate13130-32.2460.000100.000.00
obfuscate7147131-14.08012.20099.860.14
obfuscate10100-10.7600.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate17170-8.1650.000100.000.00
obfuscate39390-7.8510.000100.000.00
obfuscate110-7.7000.000100.000.00
obfuscate36351-6.2098.30097.222.78
obfuscate440-5.2500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7147131-14.08012.20099.860.14
obfuscate3211.9509.10066.6733.33
obfuscate4040.0008.9000.00100.00
obfuscate36351-6.2098.30097.222.78
obfuscate651-1.2007.50083.3316.67
obfuscate1010.0007.1000.00100.00
obfuscate770-98.7860.000100.000.00
obfuscate31310-1.7580.000100.000.00
obfuscate23230-2.3830.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-98.7860.000100.000.00
obfuscate31310-1.7580.000100.000.00
obfuscate23230-2.3830.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4600.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-10.7600.000100.000.00
obfuscate22220-2.1450.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate550-2.0800.000100.000.00
obfuscate41410-2.3510.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.1000.00100.00
obfuscate4040.0008.9000.00100.00
obfuscate3211.9509.10066.6733.33
obfuscate651-1.2007.50083.3316.67
obfuscate36351-6.2098.30097.222.78
obfuscate7147131-14.08012.20099.860.14
obfuscate770-98.7860.000100.000.00
obfuscate31310-1.7580.000100.000.00
obfuscate23230-2.3830.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.2 var:
Sun May 8 02:33:36 2022; Spam; 12.2; obfuscate; Tham Choy ; JUNK PROJECT; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Sun May 8 08:36:29 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; Emma Petersson commented on your post.; ...

9 st Spam och 1099 st Ham ger totalt 1108 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 9 11:37:00 EDT 2022