&Nu Status


Mail log för 7 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8108073-16.10616.53399.630.37
obfuscate34340-11.4590.000100.000.00
obfuscate28271-6.47411.50096.433.57
obfuscate25232-8.2529.15092.008.00
obfuscate18171-3.0127.10094.445.56
obfuscate16160-1.7630.000100.000.00
obfuscate15150-1.2530.000100.000.00
obfuscate14140-2.0290.000100.000.00
obfuscate11110-11.6360.000100.000.00
obfuscate11110-2.6090.000100.000.00
obfuscate10100-11.3700.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8108073-16.10616.53399.630.37
obfuscate34340-11.4590.000100.000.00
obfuscate28271-6.47411.50096.433.57
obfuscate25232-8.2529.15092.008.00
obfuscate18171-3.0127.10094.445.56
obfuscate16160-1.7630.000100.000.00
obfuscate15150-1.2530.000100.000.00
obfuscate14140-2.0290.000100.000.00
obfuscate11110-11.6360.000100.000.00
obfuscate11110-2.6090.000100.000.00
obfuscate10100-11.3700.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8108073-16.10616.53399.630.37
obfuscate25232-8.2529.15092.008.00
obfuscate28271-6.47411.50096.433.57
obfuscate18171-3.0127.10094.445.56
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate1010.0008.9000.00100.00
obfuscate1010.00010.3000.00100.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-98.8600.000100.000.00
obfuscate330-34.6000.000100.000.00
obfuscate440-27.1500.000100.000.00
obfuscate550-22.3000.000100.000.00
obfuscate8108073-16.10616.53399.630.37
obfuscate770-15.8710.000100.000.00
obfuscate11110-11.6360.000100.000.00
obfuscate34340-11.4590.000100.000.00
obfuscate10100-11.3700.000100.000.00
obfuscate25232-8.2529.15092.008.00
obfuscate28271-6.47411.50096.433.57

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8108073-16.10616.53399.630.37
obfuscate28271-6.47411.50096.433.57
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate1010.00010.3000.00100.00
obfuscate25232-8.2529.15092.008.00
obfuscate1010.0008.9000.00100.00
obfuscate18171-3.0127.10094.445.56
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00
obfuscate34340-11.4590.000100.000.00
obfuscate440-27.1500.000100.000.00
obfuscate660-0.9000.000100.000.00
obfuscate10100-11.3700.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate11110-11.6360.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate1010.0008.9000.00100.00
obfuscate1010.00010.3000.00100.00
obfuscate25232-8.2529.15092.008.00
obfuscate18171-3.0127.10094.445.56
obfuscate28271-6.47411.50096.433.57
obfuscate8108073-16.10616.53399.630.37
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00
obfuscate220-5.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 35.3 var:
Sat May 7 19:31:37 2022; Spam; 35.3; obfuscate; utf-8B44Oh44Or44Kr44Oq ; JUNK utf-8B44CM44Oh44Or44Kr44Oq44CN44GU5Yip55So55Kw5aKD56K6...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Sat May 7 00:04:27 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBT; ...

10 st Spam och 1080 st Ham ger totalt 1090 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 8 11:37:00 EDT 2022