&Nu Status


Mail log för 6 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7857841-15.8026.00099.870.13
obfuscate47470-2.3260.000100.000.00
obfuscate42420-6.9880.000100.000.00
obfuscate29290-5.9660.000100.000.00
obfuscate28280-10.0680.000100.000.00
obfuscate26260-5.6190.000100.000.00
obfuscate24240-2.2080.000100.000.00
obfuscate21210-7.1570.000100.000.00
obfuscate21210-2.0380.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate17161-2.7197.20094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7857841-15.8026.00099.870.13
obfuscate47470-2.3260.000100.000.00
obfuscate42420-6.9880.000100.000.00
obfuscate29290-5.9660.000100.000.00
obfuscate28280-10.0680.000100.000.00
obfuscate26260-5.6190.000100.000.00
obfuscate24240-2.2080.000100.000.00
obfuscate21210-7.1570.000100.000.00
obfuscate21210-2.0380.000100.000.00
obfuscate17170-6.9710.000100.000.00
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7857841-15.8026.00099.870.13
obfuscate17161-2.7197.20094.125.88
obfuscate541-26.9258.30080.0020.00
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate330-9.5000.000100.000.00
obfuscate10100-4.5500.000100.000.00
obfuscate21210-7.1570.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6190.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-98.7440.000100.000.00
obfuscate220-55.1500.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate541-26.9258.30080.0020.00
obfuscate11110-21.7730.000100.000.00
obfuscate7857841-15.8026.00099.870.13
obfuscate990-14.8330.000100.000.00
obfuscate880-13.7380.000100.000.00
obfuscate28280-10.0680.000100.000.00
obfuscate330-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-26.9258.30080.0020.00
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate17161-2.7197.20094.125.88
obfuscate7857841-15.8026.00099.870.13
obfuscate330-9.5000.000100.000.00
obfuscate10100-4.5500.000100.000.00
obfuscate21210-7.1570.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6190.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-9.5000.000100.000.00
obfuscate10100-4.5500.000100.000.00
obfuscate21210-7.1570.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6190.000100.000.00
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate28280-10.0680.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate541-26.9258.30080.0020.00
obfuscate17161-2.7197.20094.125.88
obfuscate7857841-15.8026.00099.870.13
obfuscate330-9.5000.000100.000.00
obfuscate10100-4.5500.000100.000.00
obfuscate21210-7.1570.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.6860.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate26260-5.6190.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Fri May 6 07:11:41 2022; Spam; 8.3; obfuscate; Mrs Jane Williamson. ; JUNK RBC; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Fri May 6 09:57:19 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BS2FyaW4gRWsgaGFyIHB1; ...

4 st Spam och 1240 st Ham ger totalt 1244 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.3250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 7 11:37:00 EDT 2022