&Nu Status


Mail log för 5 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8017992-14.0099.70099.750.25
obfuscate53530-2.0700.000100.000.00
obfuscate48480-4.4620.000100.000.00
obfuscate37370-2.2760.000100.000.00
obfuscate32320-1.7220.000100.000.00
obfuscate30300-1.8170.000100.000.00
obfuscate24240-1.0620.000100.000.00
obfuscate24240-2.3170.000100.000.00
obfuscate23230-2.3570.000100.000.00
obfuscate17170-20.3000.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8017992-14.0099.70099.750.25
obfuscate53530-2.0700.000100.000.00
obfuscate48480-4.4620.000100.000.00
obfuscate37370-2.2760.000100.000.00
obfuscate32320-1.7220.000100.000.00
obfuscate30300-1.8170.000100.000.00
obfuscate24240-1.0620.000100.000.00
obfuscate24240-2.3170.000100.000.00
obfuscate23230-2.3570.000100.000.00
obfuscate17170-20.3000.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8017992-14.0099.70099.750.25
obfuscate15141-1.5146.70093.336.67
obfuscate37370-2.2760.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate24240-1.0620.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-1.7780.000100.000.00
obfuscate220-5.0500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-99.0000.000100.000.00
obfuscate220-57.4500.000100.000.00
obfuscate17170-20.3000.000100.000.00
obfuscate8017992-14.0099.70099.750.25
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate14140-8.8640.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00
obfuscate330-6.0670.000100.000.00
obfuscate220-5.0500.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate48480-4.4620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8017992-14.0099.70099.750.25
obfuscate15141-1.5146.70093.336.67
obfuscate37370-2.2760.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate24240-1.0620.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-1.7780.000100.000.00
obfuscate220-5.0500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37370-2.2760.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate24240-1.0620.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-1.7780.000100.000.00
obfuscate220-5.0500.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15141-1.5146.70093.336.67
obfuscate8017992-14.0099.70099.750.25
obfuscate37370-2.2760.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate24240-1.0620.000100.000.00
obfuscate16160-8.2060.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-1.7780.000100.000.00
obfuscate220-5.0500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Thu May 5 08:51:08 2022; Spam; 11.2; obfuscate; Weinhof Dieroff ; JUNK Anfrage an Weinhof Dieroff; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Thu May 5 06:02:14 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; Du har 2 aviseringar om Albert Giovanni och Ann-marie; ...

3 st Spam och 1274 st Ham ger totalt 1277 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 6 11:37:00 EDT 2022