&Nu Status


Mail log för 4 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7057032-13.7458.20099.720.28
obfuscate55541-2.79111.40098.181.82
obfuscate44440-4.9140.000100.000.00
obfuscate31301-3.1208.40096.773.23
obfuscate29290-2.3970.000100.000.00
obfuscate29290-2.3900.000100.000.00
obfuscate23230-1.7960.000100.000.00
obfuscate23230-23.2520.000100.000.00
obfuscate22202-2.7409.35090.919.09
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate14140-1.6070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7057032-13.7458.20099.720.28
obfuscate55541-2.79111.40098.181.82
obfuscate44440-4.9140.000100.000.00
obfuscate31301-3.1208.40096.773.23
obfuscate29290-2.3970.000100.000.00
obfuscate29290-2.3900.000100.000.00
obfuscate23230-1.7960.000100.000.00
obfuscate23230-23.2520.000100.000.00
obfuscate22220-1.9770.000100.000.00
obfuscate22202-2.7409.35090.919.09
obfuscate14140-1.6070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7057032-13.7458.20099.720.28
obfuscate22202-2.7409.35090.919.09
obfuscate2110.6007.10050.0050.00
obfuscate1091-1.6899.80090.0010.00
obfuscate31301-3.1208.40096.773.23
obfuscate55541-2.79111.40098.181.82
obfuscate541-1.55036.10080.0020.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.6070.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-98.8600.000100.000.00
obfuscate330-72.2670.000100.000.00
obfuscate220-60.5000.000100.000.00
obfuscate220-48.7500.000100.000.00
obfuscate23230-23.2520.000100.000.00
obfuscate7057032-13.7458.20099.720.28
obfuscate13130-10.9380.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate220-7.7000.000100.000.00
obfuscate330-7.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.55036.10080.0020.00
obfuscate55541-2.79111.40098.181.82
obfuscate1091-1.6899.80090.0010.00
obfuscate22202-2.7409.35090.919.09
obfuscate31301-3.1208.40096.773.23
obfuscate7057032-13.7458.20099.720.28
obfuscate2110.6007.10050.0050.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.6070.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.6070.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate220-7.7000.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate330-7.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.3290.000100.000.00
obfuscate29290-2.3970.000100.000.00
obfuscate220-60.5000.000100.000.00
obfuscate44440-4.9140.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.6007.10050.0050.00
obfuscate541-1.55036.10080.0020.00
obfuscate1091-1.6899.80090.0010.00
obfuscate22202-2.7409.35090.919.09
obfuscate31301-3.1208.40096.773.23
obfuscate55541-2.79111.40098.181.82
obfuscate7057032-13.7458.20099.720.28
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.6070.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 36.1 var:
Wed May 4 10:26:54 2022; Spam; 36.1; obfuscate; Tina ; JUNK <> Do you want a one time SEO boost for your website <> ; ...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Wed May 4 00:25:12 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBNYXJ0aW4gV2lja2Vu; ...

9 st Spam och 1161 st Ham ger totalt 1170 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9889


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 5 11:37:00 EDT 2022