&Nu Status


Mail log för 3 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087044-13.34119.25099.440.56
obfuscate68680-1.9490.000100.000.00
obfuscate36360-5.8560.000100.000.00
obfuscate29281-3.0649.90096.553.45
obfuscate27270-1.4150.000100.000.00
obfuscate23230-1.5830.000100.000.00
obfuscate23212-1.49010.10091.308.70
obfuscate23230-0.7570.000100.000.00
obfuscate21210-3.1710.000100.000.00
obfuscate18171-2.1248.00094.445.56
obfuscate17170-98.9820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087044-13.34119.25099.440.56
obfuscate68680-1.9490.000100.000.00
obfuscate36360-5.8560.000100.000.00
obfuscate29281-3.0649.90096.553.45
obfuscate27270-1.4150.000100.000.00
obfuscate23230-1.5830.000100.000.00
obfuscate23230-0.7570.000100.000.00
obfuscate21210-3.1710.000100.000.00
obfuscate23212-1.49010.10091.308.70
obfuscate18171-2.1248.00094.445.56
obfuscate17170-98.9820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087044-13.34119.25099.440.56
obfuscate23212-1.49010.10091.308.70
obfuscate752-22.10012.50071.4328.57
obfuscate1010.00016.5000.00100.00
obfuscate29281-3.0649.90096.553.45
obfuscate18171-2.1248.00094.445.56
obfuscate2111.1007.40050.0050.00
obfuscate1010.00017.3000.00100.00
obfuscate11110-2.1270.000100.000.00
obfuscate770-2.7290.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-98.9820.000100.000.00
obfuscate752-22.10012.50071.4328.57
obfuscate11110-20.7640.000100.000.00
obfuscate660-17.7670.000100.000.00
obfuscate7087044-13.34119.25099.440.56
obfuscate14140-8.5640.000100.000.00
obfuscate880-6.3750.000100.000.00
obfuscate36360-5.8560.000100.000.00
obfuscate21210-3.1710.000100.000.00
obfuscate29281-3.0649.90096.553.45
obfuscate15150-2.7470.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087044-13.34119.25099.440.56
obfuscate1010.00017.3000.00100.00
obfuscate1010.00016.5000.00100.00
obfuscate752-22.10012.50071.4328.57
obfuscate23212-1.49010.10091.308.70
obfuscate29281-3.0649.90096.553.45
obfuscate18171-2.1248.00094.445.56
obfuscate2111.1007.40050.0050.00
obfuscate11110-2.1270.000100.000.00
obfuscate770-2.7290.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-2.1270.000100.000.00
obfuscate770-2.7290.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate1104.2000.000100.000.00
obfuscate23230-1.5830.000100.000.00
obfuscate550-1.7200.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate21210-3.1710.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate660-17.7670.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.5000.00100.00
obfuscate1010.00017.3000.00100.00
obfuscate2111.1007.40050.0050.00
obfuscate752-22.10012.50071.4328.57
obfuscate23212-1.49010.10091.308.70
obfuscate18171-2.1248.00094.445.56
obfuscate29281-3.0649.90096.553.45
obfuscate7087044-13.34119.25099.440.56
obfuscate11110-2.1270.000100.000.00
obfuscate770-2.7290.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.9 var:
Tue May 3 07:41:22 2022; Spam; 26.9; obfuscate; ; JUNK You have an outstanding payment. Debt settlement required...
Mest Ham med ratio -115.5 var:
Tue May 3 00:24:28 2022; Mail; -115.5; obfuscate; Facebook ; Kerstin Fransson posted a video in Ramkvillabygden i Bilder; ...

13 st Spam och 1197 st Ham ger totalt 1210 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.9462


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 4 11:37:00 EDT 2022