&Nu Status


Mail log för 2 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7957950-16.8630.000100.000.00
obfuscate47470-2.2960.000100.000.00
obfuscate37370-8.7730.000100.000.00
obfuscate32320-1.2470.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00
obfuscate27270-1.4810.000100.000.00
obfuscate25250-1.9200.000100.000.00
obfuscate22220-3.3090.000100.000.00
obfuscate18180-1.4500.000100.000.00
obfuscate17170-1.8820.000100.000.00
obfuscate16142-1.88610.00087.5012.50

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7957950-16.8630.000100.000.00
obfuscate47470-2.2960.000100.000.00
obfuscate37370-8.7730.000100.000.00
obfuscate32320-1.2470.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00
obfuscate27270-1.4810.000100.000.00
obfuscate25250-1.9200.000100.000.00
obfuscate22220-3.3090.000100.000.00
obfuscate18180-1.4500.000100.000.00
obfuscate17170-1.8820.000100.000.00
obfuscate14140-1.6570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-1.88610.00087.5012.50
obfuscate1091-13.5568.50090.0010.00
obfuscate211-1.9006.30050.0050.00
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate541-0.6508.30080.0020.00
obfuscate431-2.96735.00075.0025.00
obfuscate871-0.75726.00087.5012.50
obfuscate440-27.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-98.7630.000100.000.00
obfuscate440-28.0750.000100.000.00
obfuscate440-27.5000.000100.000.00
obfuscate7957950-16.8630.000100.000.00
obfuscate1091-13.5568.50090.0010.00
obfuscate37370-8.7730.000100.000.00
obfuscate14140-8.6500.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00
obfuscate110-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-2.96735.00075.0025.00
obfuscate871-0.75726.00087.5012.50
obfuscate16142-1.88610.00087.5012.50
obfuscate1091-13.5568.50090.0010.00
obfuscate541-0.6508.30080.0020.00
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate211-1.9006.30050.0050.00
obfuscate440-27.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-27.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00
obfuscate14140-1.6570.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate37370-8.7730.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate211-1.9006.30050.0050.00
obfuscate431-2.96735.00075.0025.00
obfuscate541-0.6508.30080.0020.00
obfuscate16142-1.88610.00087.5012.50
obfuscate871-0.75726.00087.5012.50
obfuscate1091-13.5568.50090.0010.00
obfuscate440-27.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate31310-7.3480.000100.000.00

Mest Spam med ratio 35 var:
Mon May 2 00:16:10 2022; Spam; 35; obfuscate; utf-8B44GT44KT44Gr44Gh44Gv ; JUNK utf-8B44GT44KT44Gr44Gh44Gv77yB; ...
Mest Ham med ratio -115.5 var:
Mon May 2 11:07:30 2022; Mail; -115.5; obfuscate; Facebook ; You have 43 notifications about Paul and others; ...

8 st Spam och 1241 st Ham ger totalt 1249 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.8625


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 3 11:37:00 EDT 2022