&Nu Status


Mail log för 1 Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8198172-17.03716.85099.760.24
obfuscate42420-2.3860.000100.000.00
obfuscate40400-2.1150.000100.000.00
obfuscate28280-2.0390.000100.000.00
obfuscate24240-1.3250.000100.000.00
obfuscate22220-1.6640.000100.000.00
obfuscate22220-2.6410.000100.000.00
obfuscate21201-1.2257.90095.244.76
obfuscate18180-1.3940.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate14140-9.3290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8198172-17.03716.85099.760.24
obfuscate42420-2.3860.000100.000.00
obfuscate40400-2.1150.000100.000.00
obfuscate28280-2.0390.000100.000.00
obfuscate24240-1.3250.000100.000.00
obfuscate22220-1.6640.000100.000.00
obfuscate22220-2.6410.000100.000.00
obfuscate21201-1.2257.90095.244.76
obfuscate18180-1.3940.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate14140-9.3290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8198172-17.03716.85099.760.24
obfuscate21201-1.2257.90095.244.76
obfuscate1010.00013.4000.00100.00
obfuscate871-0.9717.50087.5012.50
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate12120-11.3580.000100.000.00
obfuscate990-34.8560.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-50.7250.000100.000.00
obfuscate22220-1.6640.000100.000.00
obfuscate550-20.9200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-98.7000.000100.000.00
obfuscate110-98.1000.000100.000.00
obfuscate440-50.7250.000100.000.00
obfuscate990-34.8560.000100.000.00
obfuscate550-20.9200.000100.000.00
obfuscate8198172-17.03716.85099.760.24
obfuscate12120-11.3580.000100.000.00
obfuscate10100-11.3400.000100.000.00
obfuscate660-10.2170.000100.000.00
obfuscate14140-9.3290.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8198172-17.03716.85099.760.24
obfuscate1010.00013.4000.00100.00
obfuscate21201-1.2257.90095.244.76
obfuscate871-0.9717.50087.5012.50
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate12120-11.3580.000100.000.00
obfuscate990-34.8560.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-50.7250.000100.000.00
obfuscate22220-1.6640.000100.000.00
obfuscate550-20.9200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate12120-11.3580.000100.000.00
obfuscate990-34.8560.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-50.7250.000100.000.00
obfuscate22220-1.6640.000100.000.00
obfuscate550-20.9200.000100.000.00
obfuscate330-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-98.1000.000100.000.00
obfuscate40400-2.1150.000100.000.00
obfuscate550-0.7600.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.4000.00100.00
obfuscate871-0.9717.50087.5012.50
obfuscate21201-1.2257.90095.244.76
obfuscate8198172-17.03716.85099.760.24
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate12120-11.3580.000100.000.00
obfuscate990-34.8560.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-50.7250.000100.000.00
obfuscate22220-1.6640.000100.000.00
obfuscate550-20.9200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.3 var:
Sun May 1 06:34:16 2022; Spam; 18.3; obfuscate; eki-net.com ; JUNK utf-8B44GI44GN44Gt44Gj44Go44Ki44Kr44Km44Oz44OI44Gu6Ieq5YuV6YCA5Lya...
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Sun May 1 02:31:40 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; You have 39 notifications about Chuck and others; ...

5 st Spam och 1189 st Ham ger totalt 1194 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 2 11:37:00 EDT 2022