&Nu Status


Mail log för Maj - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate248992482376-17.28720.89599.690.31
obfuscate158015755-2.39012.60099.680.32
obfuscate127712716-6.0797.00099.530.47
obfuscate90687729-3.9388.37996.803.20
obfuscate8017938-2.0167.62599.001.00
obfuscate7737658-2.3398.00098.971.03
obfuscate7327311-1.83012.00099.860.14
obfuscate6766706-2.18210.33399.110.89
obfuscate6516492-10.60210.00099.690.31
obfuscate59758710-1.9457.90098.321.68
obfuscate4614601-21.2466.00099.780.22

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate248992482376-17.28720.89599.690.31
obfuscate158015755-2.39012.60099.680.32
obfuscate127712716-6.0797.00099.530.47
obfuscate90687729-3.9388.37996.803.20
obfuscate8017938-2.0167.62599.001.00
obfuscate7737658-2.3398.00098.971.03
obfuscate7327311-1.83012.00099.860.14
obfuscate6766706-2.18210.33399.110.89
obfuscate6516492-10.60210.00099.690.31
obfuscate59758710-1.9457.90098.321.68
obfuscate4614601-21.2466.00099.780.22

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate248992482376-17.28720.89599.690.31
obfuscate90687729-3.9388.37996.803.20
obfuscate25223616-1.2547.31293.656.35
obfuscate19618412-1.98917.41793.886.12
obfuscate59758710-1.9457.90098.321.68
obfuscate211383.6158.62561.9038.10
obfuscate241682.8757.25066.6733.33
obfuscate7737658-2.3398.00098.971.03
obfuscate302282.86434.12573.3326.67
obfuscate8017938-2.0167.62599.001.00
obfuscate127712716-6.0797.00099.530.47

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2402400-98.8250.000100.000.00
obfuscate76760-37.6840.000100.000.00
obfuscate34340-29.4710.000100.000.00
obfuscate4614601-21.2466.00099.780.22
obfuscate248992482376-17.28720.89599.690.31
obfuscate3633621-17.0557.00099.720.28
obfuscate58580-16.6030.000100.000.00
obfuscate440-12.5000.000100.000.00
obfuscate110-11.0000.000100.000.00
obfuscate6516492-10.60210.00099.690.31
obfuscate752-10.20011.50071.4328.57

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14952.55666.60064.2935.71
obfuscate302282.86434.12573.3326.67
obfuscate1241186-3.86429.83395.164.84
obfuscate1161151-2.25224.00099.140.86
obfuscate248992482376-17.28720.89599.690.31
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate19618412-1.98917.41793.886.12
obfuscate2113.00017.00050.0050.00
obfuscate1771743-5.34516.33398.311.69
obfuscate158015755-2.39012.60099.680.32
obfuscate7327311-1.83012.00099.860.14

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate76760-37.6840.000100.000.00
obfuscate14140-0.5710.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate2113.00017.00050.0050.00
obfuscate14863.0008.16757.1442.86
obfuscate211383.6158.62561.9038.10
obfuscate14952.55666.60064.2935.71
obfuscate241682.8757.25066.6733.33
obfuscate752-10.20011.50071.4328.57
obfuscate18135-1.15410.20072.2227.78
obfuscate302282.86434.12573.3326.67
obfuscate161420.7868.50087.5012.50

Mest Spam med ratio 106.3 var:
Tue May 31 23:59:31 2022; Spam; 106.3; obfuscate; rntico ; JUNK Re Do you need anti-vibration rubber parts;
Mest Ham med ratio -118.4 var:
Thu May 26 01:25:40 2022; Mail; -118.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JSrCBLYXJvbGluYSBTYW5k;

251 st Spam och 38544 st Ham ger totalt 38795 st Mail (00% spam) till 93 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.3586


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 2 11:42:00 EDT 2022