&Nu Status


Mail log för April - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2364923528121-16.36917.19899.490.51
obfuscate1425141312-2.36921.25099.160.84
obfuscate9169133-6.1269.00099.670.33
obfuscate84282913-4.4488.46298.461.54
obfuscate7457432-1.5387.50099.730.27
obfuscate6966915-2.2057.80099.280.72
obfuscate6856796-2.3279.33399.120.88
obfuscate6566551-10.1368.00099.850.15
obfuscate6506491-1.7417.00099.850.15
obfuscate5645640-2.0050.000100.000.00
obfuscate53952613-1.98316.84697.592.41

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2364923528121-16.36917.19899.490.51
obfuscate1425141312-2.36921.25099.160.84
obfuscate9169133-6.1269.00099.670.33
obfuscate84282913-4.4488.46298.461.54
obfuscate7457432-1.5387.50099.730.27
obfuscate6966915-2.2057.80099.280.72
obfuscate6856796-2.3279.33399.120.88
obfuscate6566551-10.1368.00099.850.15
obfuscate6506491-1.7417.00099.850.15
obfuscate5645640-2.0050.000100.000.00
obfuscate53952613-1.98316.84697.592.41

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2364923528121-16.36917.19899.490.51
obfuscate183154.6678.86716.6783.33
obfuscate2510153.2008.33340.0060.00
obfuscate2713143.2317.71448.1551.85
obfuscate3824142.9589.07163.1636.84
obfuscate84282913-4.4488.46298.461.54
obfuscate53952613-1.98316.84697.592.41
obfuscate1425141312-2.36921.25099.160.84
obfuscate24223012-1.1966.91795.044.96
obfuscate201193.3649.22255.0045.00
obfuscate4334258-4.91321.75098.151.85

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3013010-98.9870.000100.000.00
obfuscate73685-43.58817.40093.156.85
obfuscate38380-30.8420.000100.000.00
obfuscate29290-20.7240.000100.000.00
obfuscate3993981-20.0888.00099.750.25
obfuscate990-17.7780.000100.000.00
obfuscate27270-16.9260.000100.000.00
obfuscate2364923528121-16.36917.19899.490.51
obfuscate3563551-16.3138.00099.720.28
obfuscate220-15.5000.000100.000.00
obfuscate110-11.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00028.0000.00100.00
obfuscate1621584-2.19024.75097.532.47
obfuscate4334258-4.91321.75098.151.85
obfuscate1221175-3.08521.60095.904.10
obfuscate1425141312-2.36921.25099.160.84
obfuscate1121111-2.07221.00099.110.89
obfuscate12930.33318.33375.0025.00
obfuscate73685-43.58817.40093.156.85
obfuscate2364923528121-16.36917.19899.490.51
obfuscate53952613-1.98316.84697.592.41
obfuscate4154123-5.98312.00099.280.72

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate11110-3.5450.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate18180-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate37237200.1100.000100.000.00
obfuscate2262260-0.8010.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00028.0000.00100.00
obfuscate183154.6678.86716.6783.33
obfuscate2510153.2008.33340.0060.00
obfuscate2713143.2317.71448.1551.85
obfuscate201193.3649.22255.0045.00
obfuscate3824142.9589.07163.1636.84
obfuscate12930.33318.33375.0025.00
obfuscate972-0.42910.50077.7822.22
obfuscate322750.4818.80084.3815.62
obfuscate73685-43.58817.40093.156.85
obfuscate24223012-1.1966.91795.044.96

Mest Spam med ratio 42.8 var:
Mon Apr 18 18:07:22 2022; Spam; 42.8; obfuscate; ; JUNK utf-8B44Oh44O844Or44KS44OB44Kn44OD44Kv44GZ44KL77yB77yB;
Mest Ham med ratio -118.2 var:
Sun Apr 17 05:26:05 2022; Mail; -118.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2FyYSBIb2xtIGhhciB0;

310 st Spam och 36602 st Ham ger totalt 36912 st Mail (00% spam) till 89 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.8806


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon May 2 11:42:00 EDT 2022