&Nu Status


Mail log för Mars - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2548025359121-13.99316.57099.530.47
obfuscate1479146118-2.38216.27898.781.22
obfuscate9739721-5.11112.00099.900.10
obfuscate8368288-2.90910.25099.040.96
obfuscate72871414-2.4998.85798.081.92
obfuscate7077052-1.5808.00099.720.28
obfuscate6896854-2.3427.25099.420.58
obfuscate6776770-2.3120.000100.000.00
obfuscate6756750-8.5990.000100.000.00
obfuscate58556817-2.54615.05997.092.91
obfuscate51051000.0820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2548025359121-13.99316.57099.530.47
obfuscate1479146118-2.38216.27898.781.22
obfuscate9739721-5.11112.00099.900.10
obfuscate8368288-2.90910.25099.040.96
obfuscate72871414-2.4998.85798.081.92
obfuscate7077052-1.5808.00099.720.28
obfuscate6896854-2.3427.25099.420.58
obfuscate6776770-2.3120.000100.000.00
obfuscate6756750-8.5990.000100.000.00
obfuscate58556817-2.54615.05997.092.91
obfuscate51051000.0820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2548025359121-13.99316.57099.530.47
obfuscate1479146118-2.38216.27898.781.22
obfuscate49547817-6.00613.52996.573.43
obfuscate58556817-2.54615.05997.092.91
obfuscate19618214-2.9629.07192.867.14
obfuscate72871414-2.4998.85798.081.92
obfuscate28627214-1.3537.14395.104.90
obfuscate229133.11110.53840.9159.09
obfuscate19618511-1.37812.54594.395.61
obfuscate2010103.0009.90050.0050.00
obfuscate15784.57110.12546.6753.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2622620-99.0110.000100.000.00
obfuscate35350-43.2860.000100.000.00
obfuscate67670-38.3130.000100.000.00
obfuscate43430-32.8370.000100.000.00
obfuscate3793781-18.0087.00099.740.26
obfuscate660-17.1670.000100.000.00
obfuscate220-15.0000.000100.000.00
obfuscate2548025359121-13.99316.57099.530.47
obfuscate3563533-11.9669.00099.160.84
obfuscate220-9.5000.000100.000.00
obfuscate6756750-8.5990.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-1.05029.00095.244.76
obfuscate1391327-2.38624.42994.965.04
obfuscate2548025359121-13.99316.57099.530.47
obfuscate1479146118-2.38216.27898.781.22
obfuscate58556817-2.54615.05997.092.91
obfuscate23212-1.90514.50091.308.70
obfuscate2982962-3.81114.00099.330.67
obfuscate49547817-6.00613.52996.573.43
obfuscate2110.00013.00050.0050.00
obfuscate431-0.66713.00075.0025.00
obfuscate19618511-1.37812.54594.395.61

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2372370-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate770-4.4290.000100.000.00
obfuscate35350-43.2860.000100.000.00
obfuscate5500.0000.000100.000.00
obfuscate18180-7.3330.000100.000.00
obfuscate111100.8180.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5290.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate229133.11110.53840.9159.09
obfuscate15784.57110.12546.6753.33
obfuscate2010103.0009.90050.0050.00
obfuscate2110.00013.00050.0050.00
obfuscate3211.0006.00066.6733.33
obfuscate1284-0.50011.00066.6733.33
obfuscate12843.3759.25066.6733.33
obfuscate161240.41710.50075.0025.00
obfuscate431-0.66713.00075.0025.00

Mest Spam med ratio 40.5 var:
Wed Mar 30 20:23:21 2022; Spam; 40.5; obfuscate; UTF-8BSXJpbmEsIFRlY2huaXNjaGVyIEt1bmRlbnN1cHBvcnQg ; JUNK jansson UTF-8Bd2lyIHZlcmdlYmVuIGRl...
Mest Ham med ratio -119.1 var:
Sun Mar 13 12:12:33 2022; Mail; -119.1; obfuscate; Facebook ; Calvin and Hobbes - Just the Comics and 7 others are new Group suggesti...

332 st Spam och 39175 st Ham ger totalt 39507 st Mail (00% spam) till 95 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.3434


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 2 11:42:00 EDT 2022