&Nu Status


Mail log för Februari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215562153224-19.35111.08399.890.11
obfuscate130212957-2.0347.57199.460.54
obfuscate7687653-3.7329.00099.610.39
obfuscate6906864-4.0288.00099.420.58
obfuscate6566497-2.1408.28698.931.07
obfuscate6246222-2.3707.50099.680.32
obfuscate6166160-13.1900.000100.000.00
obfuscate5905900-1.7390.000100.000.00
obfuscate5365279-2.2058.11198.321.68
obfuscate5195172-1.7357.50099.610.39
obfuscate3893881-5.5527.00099.740.26

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215562153224-19.35111.08399.890.11
obfuscate130212957-2.0347.57199.460.54
obfuscate7687653-3.7329.00099.610.39
obfuscate6906864-4.0288.00099.420.58
obfuscate6566497-2.1408.28698.931.07
obfuscate6246222-2.3707.50099.680.32
obfuscate6166160-13.1900.000100.000.00
obfuscate5905900-1.7390.000100.000.00
obfuscate5365279-2.2058.11198.321.68
obfuscate5195172-1.7357.50099.610.39
obfuscate3893881-5.5527.00099.740.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215562153224-19.35111.08399.890.11
obfuscate15214111-4.02811.27392.767.24
obfuscate5365279-2.2058.11198.321.68
obfuscate130212957-2.0347.57199.460.54
obfuscate6566497-2.1408.28698.931.07
obfuscate1231176-1.9328.00095.124.88
obfuscate6906864-4.0288.00099.420.58
obfuscate2182144-5.9867.50098.171.83
obfuscate3563524-15.0658.00098.881.12
obfuscate1541513-1.60311.66798.051.95
obfuscate3193163-4.5637.00099.060.94

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2762760-99.8370.000100.000.00
obfuscate57570-48.6140.000100.000.00
obfuscate58580-37.1030.000100.000.00
obfuscate38380-32.1320.000100.000.00
obfuscate2982980-20.8890.000100.000.00
obfuscate660-20.5000.000100.000.00
obfuscate215562153224-19.35111.08399.890.11
obfuscate3563524-15.0658.00098.881.12
obfuscate6166160-13.1900.000100.000.00
obfuscate220-7.5000.000100.000.00
obfuscate18180-6.7780.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00018.0000.00100.00
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate1541513-1.60311.66798.051.95
obfuscate15214111-4.02811.27392.767.24
obfuscate215562153224-19.35111.08399.890.11
obfuscate7687653-3.7329.00099.610.39
obfuscate6566497-2.1408.28698.931.07
obfuscate5365279-2.2058.11198.321.68
obfuscate6906864-4.0288.00099.420.58
obfuscate23523322.9708.00099.150.85
obfuscate1231176-1.9328.00095.124.88

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate4402.5000.000100.000.00
obfuscate2752750-3.2440.000100.000.00
obfuscate12120-2.0000.000100.000.00
obfuscate2982980-20.8890.000100.000.00
obfuscate25250-0.0800.000100.000.00
obfuscate660-1.3330.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate14140-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-20.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate2020.00018.0000.00100.00
obfuscate4313.0007.00075.0025.00
obfuscate17143-1.4297.66782.3517.65
obfuscate6510.6007.00083.3316.67
obfuscate8712.2866.00087.5012.50
obfuscate11101-0.3007.00090.919.09
obfuscate15214111-4.02811.27392.767.24
obfuscate161510.8007.00093.756.25
obfuscate1231176-1.9328.00095.124.88
obfuscate40391102.0266.00097.502.50

Mest Spam med ratio 24.3 var:
Tue Feb 22 09:06:48 2022; Spam; 24.3; obfuscate; Margaret Dotley; JUNK Do Last Wish;
Mest Ham med ratio -109.7 var:
Sat Feb 5 06:42:49 2022; Mail; -109.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSXZhciwgbG9nZ2EgaW4g;

108 st Spam och 32960 st Ham ger totalt 33068 st Mail (00% spam) till 91 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2037


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 2 11:42:00 EST 2022