&Nu Status


Mail log för 13 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7017010-6.2980.000100.000.00
obfuscate50491-2.0108.60098.002.00
obfuscate31310-4.8390.000100.000.00
obfuscate31301-2.8278.60096.773.23
obfuscate29281-1.9578.30096.553.45
obfuscate27270-2.1850.000100.000.00
obfuscate27270-6.3630.000100.000.00
obfuscate25250-1.9320.000100.000.00
obfuscate23221-2.3008.40095.654.35
obfuscate18180-3.3220.000100.000.00
obfuscate17170-1.6940.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7017010-6.2980.000100.000.00
obfuscate50491-2.0108.60098.002.00
obfuscate31310-4.8390.000100.000.00
obfuscate31301-2.8278.60096.773.23
obfuscate29281-1.9578.30096.553.45
obfuscate27270-2.1850.000100.000.00
obfuscate27270-6.3630.000100.000.00
obfuscate25250-1.9320.000100.000.00
obfuscate23221-2.3008.40095.654.35
obfuscate18180-3.3220.000100.000.00
obfuscate17170-1.6940.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-1.9578.30096.553.45
obfuscate50491-2.0108.60098.002.00
obfuscate11101-1.6008.30090.919.09
obfuscate23221-2.3008.40095.654.35
obfuscate31301-2.8278.60096.773.23
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1105.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate990-2.3110.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate27270-6.3630.000100.000.00
obfuscate7017010-6.2980.000100.000.00
obfuscate31310-4.8390.000100.000.00
obfuscate660-3.5170.000100.000.00
obfuscate18180-3.3220.000100.000.00
obfuscate770-3.0430.000100.000.00
obfuscate31301-2.8278.60096.773.23
obfuscate990-2.4440.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate50491-2.0108.60098.002.00
obfuscate31301-2.8278.60096.773.23
obfuscate23221-2.3008.40095.654.35
obfuscate29281-1.9578.30096.553.45
obfuscate11101-1.6008.30090.919.09
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1105.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate990-2.3110.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1105.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate990-2.3110.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.4290.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11101-1.6008.30090.919.09
obfuscate23221-2.3008.40095.654.35
obfuscate29281-1.9578.30096.553.45
obfuscate31301-2.8278.60096.773.23
obfuscate50491-2.0108.60098.002.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate1105.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate990-2.3110.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Thu Jan 13 07:08:02 2022; Spam; 8.6; obfuscate; Fondmarknaden.se ; JUNK utf-8BRm9uZG55aGV0ZXI6IDIwMjEg4oCTIERldCBzdGFya2FzdGUgYsO2cnM...
Mest Ham med ratio -107.5 var:
Thu Jan 13 15:19:11 2022; Mail; -107.5; obfuscate; Inge Larsson ; Re [Fanac] utf-8qfilmfestival_GC3B6teborg_20222; ...

5 st Spam och 1119 st Ham ger totalt 1124 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 14 11:37:00 EST 2022