&Nu Status


Mail log för 12 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6796781-7.41817.70099.850.15
obfuscate41410-1.8370.000100.000.00
obfuscate35350-13.8630.000100.000.00
obfuscate26260-1.9350.000100.000.00
obfuscate24240-2.3040.000100.000.00
obfuscate23230-2.0960.000100.000.00
obfuscate20200-2.3100.000100.000.00
obfuscate20200-1.2900.000100.000.00
obfuscate20200-1.6800.000100.000.00
obfuscate19190-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6796781-7.41817.70099.850.15
obfuscate41410-1.8370.000100.000.00
obfuscate35350-13.8630.000100.000.00
obfuscate26260-1.9350.000100.000.00
obfuscate24240-2.3040.000100.000.00
obfuscate23230-2.0960.000100.000.00
obfuscate20200-2.3100.000100.000.00
obfuscate20200-1.2900.000100.000.00
obfuscate20200-1.6800.000100.000.00
obfuscate19190-99.9000.000100.000.00
obfuscate15150-1.6130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.5758.60080.0020.00
obfuscate6796781-7.41817.70099.850.15
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate23230-2.0960.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.4200.000100.000.00
obfuscate13130-9.0690.000100.000.00
obfuscate440-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-98.2000.000100.000.00
obfuscate12120-19.1580.000100.000.00
obfuscate14140-16.8070.000100.000.00
obfuscate35350-13.8630.000100.000.00
obfuscate13130-9.0690.000100.000.00
obfuscate6796781-7.41817.70099.850.15
obfuscate990-4.5670.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate330-2.7670.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6796781-7.41817.70099.850.15
obfuscate541-0.5758.60080.0020.00
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate23230-2.0960.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.4200.000100.000.00
obfuscate13130-9.0690.000100.000.00
obfuscate440-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate23230-2.0960.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.4200.000100.000.00
obfuscate13130-9.0690.000100.000.00
obfuscate440-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate41410-1.8370.000100.000.00
obfuscate14140-16.8070.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.5758.60080.0020.00
obfuscate6796781-7.41817.70099.850.15
obfuscate880-2.3620.000100.000.00
obfuscate23230-2.0960.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.4200.000100.000.00
obfuscate13130-9.0690.000100.000.00
obfuscate440-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Wed Jan 12 11:48:20 2022; Spam; 17.7; obfuscate; Afriyie Ata ; JUNK Re Thanks for your understanding; ...
Mest Ham med ratio -107.5 var:
Wed Jan 12 11:07:19 2022; Mail; -107.5; obfuscate; Inge Larsson ; Re [Fanac] utf-8qfilmfestival_GC3B6teborg_20222; ...

2 st Spam och 1081 st Ham ger totalt 1083 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.1500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 13 11:37:00 EST 2022