&Nu Status


Mail log för 11 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5615610-6.6600.000100.000.00
obfuscate43430-2.2440.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate26260-5.8880.000100.000.00
obfuscate25250-2.5080.000100.000.00
obfuscate25250-99.8440.000100.000.00
obfuscate24240-1.9040.000100.000.00
obfuscate23221-1.6098.40095.654.35
obfuscate21210-2.3670.000100.000.00
obfuscate21201-1.3958.30095.244.76
obfuscate18180-6.7170.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5615610-6.6600.000100.000.00
obfuscate43430-2.2440.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate26260-5.8880.000100.000.00
obfuscate25250-2.5080.000100.000.00
obfuscate25250-99.8440.000100.000.00
obfuscate24240-1.9040.000100.000.00
obfuscate23221-1.6098.40095.654.35
obfuscate21210-2.3670.000100.000.00
obfuscate21201-1.3958.30095.244.76
obfuscate18180-6.7170.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.65012.50066.6733.33
obfuscate21201-1.3958.30095.244.76
obfuscate23221-1.6098.40095.654.35
obfuscate25250-2.5080.000100.000.00
obfuscate990-24.4440.000100.000.00
obfuscate11110-0.9090.000100.000.00
obfuscate990-3.2890.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.2130.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25250-99.8440.000100.000.00
obfuscate990-24.4440.000100.000.00
obfuscate18180-6.7170.000100.000.00
obfuscate5615610-6.6600.000100.000.00
obfuscate26260-5.8880.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate220-5.4000.000100.000.00
obfuscate990-3.2890.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate16160-2.7620.000100.000.00
obfuscate880-2.6250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.65012.50066.6733.33
obfuscate23221-1.6098.40095.654.35
obfuscate21201-1.3958.30095.244.76
obfuscate25250-2.5080.000100.000.00
obfuscate990-24.4440.000100.000.00
obfuscate11110-0.9090.000100.000.00
obfuscate990-3.2890.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.2130.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25250-2.5080.000100.000.00
obfuscate990-24.4440.000100.000.00
obfuscate11110-0.9090.000100.000.00
obfuscate990-3.2890.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.2130.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate330-1.9330.000100.000.00
obfuscate11110-2.1730.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.65012.50066.6733.33
obfuscate21201-1.3958.30095.244.76
obfuscate23221-1.6098.40095.654.35
obfuscate25250-2.5080.000100.000.00
obfuscate990-24.4440.000100.000.00
obfuscate11110-0.9090.000100.000.00
obfuscate990-3.2890.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate15150-2.2130.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Tue Jan 11 16:33:39 2022; Spam; 12.5; obfuscate; po2@yaokb.ru; JUNK Generelt tilbud; ...
Mest Ham med ratio -102.1 var:
Tue Jan 11 12:48:25 2022; Mail; -102.1; obfuscate; schlemmi ; ISO-8859-1QRE_Vinnare_i_bildtE4vlingen; ...

3 st Spam och 1013 st Ham ger totalt 1016 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 12 11:37:00 EST 2022