&Nu Status


Mail log för 10 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6706700-3.5600.000100.000.00
obfuscate37370-1.8350.000100.000.00
obfuscate30300-2.6300.000100.000.00
obfuscate27270-3.1190.000100.000.00
obfuscate24240-1.7380.000100.000.00
obfuscate23230-11.0000.000100.000.00
obfuscate18180-1.5280.000100.000.00
obfuscate17161-1.85611.10094.125.88
obfuscate17170-2.4240.000100.000.00
obfuscate17170-2.0530.000100.000.00
obfuscate14140-2.2290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6706700-3.5600.000100.000.00
obfuscate37370-1.8350.000100.000.00
obfuscate30300-2.6300.000100.000.00
obfuscate27270-3.1190.000100.000.00
obfuscate24240-1.7380.000100.000.00
obfuscate23230-11.0000.000100.000.00
obfuscate18180-1.5280.000100.000.00
obfuscate17170-2.4240.000100.000.00
obfuscate17170-2.0530.000100.000.00
obfuscate17161-1.85611.10094.125.88
obfuscate14140-2.2290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-1.85611.10094.125.88
obfuscate24240-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate12120-2.7080.000100.000.00
obfuscate550-1.7200.000100.000.00
obfuscate12120-1.4830.000100.000.00
obfuscate18180-1.5280.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.9000.000100.000.00
obfuscate23230-11.0000.000100.000.00
obfuscate14140-8.0790.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate220-6.7000.000100.000.00
obfuscate770-4.2710.000100.000.00
obfuscate6706700-3.5600.000100.000.00
obfuscate27270-3.1190.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate12120-2.7080.000100.000.00
obfuscate30300-2.6300.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-1.85611.10094.125.88
obfuscate24240-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate12120-2.7080.000100.000.00
obfuscate550-1.7200.000100.000.00
obfuscate12120-1.4830.000100.000.00
obfuscate18180-1.5280.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate12120-2.7080.000100.000.00
obfuscate550-1.7200.000100.000.00
obfuscate12120-1.4830.000100.000.00
obfuscate18180-1.5280.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-1.85611.10094.125.88
obfuscate24240-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate12120-2.7080.000100.000.00
obfuscate550-1.7200.000100.000.00
obfuscate12120-1.4830.000100.000.00
obfuscate18180-1.5280.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Mon Jan 10 02:31:43 2022; Spam; 11.1; obfuscate; Pawz ; JUNK Last call to get a free Sherpa or Hoodie; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Mon Jan 10 11:54:11 2022; Mail; -101.2; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_Ett_c3a5r_nc3a4rmre_framtiden; ...

1 st Spam och 1045 st Ham ger totalt 1046 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 11 11:37:00 EST 2022