&Nu Status


Mail log för 9 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5315310-6.5290.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate31310-1.8770.000100.000.00
obfuscate28271-2.0118.30096.433.57
obfuscate22220-3.3320.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate18180-7.1280.000100.000.00
obfuscate17170-2.2650.000100.000.00
obfuscate16160-2.2120.000100.000.00
obfuscate14140-2.0640.000100.000.00
obfuscate13130-9.3690.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5315310-6.5290.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate31310-1.8770.000100.000.00
obfuscate28271-2.0118.30096.433.57
obfuscate22220-3.3320.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate18180-7.1280.000100.000.00
obfuscate17170-2.2650.000100.000.00
obfuscate16160-2.2120.000100.000.00
obfuscate14140-2.0640.000100.000.00
obfuscate13130-9.3690.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-2.0118.30096.433.57
obfuscate770-16.2140.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate440-1.1000.000100.000.00
obfuscate31310-1.8770.000100.000.00
obfuscate550-5.2600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-66.8330.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate770-16.2140.000100.000.00
obfuscate10100-11.9600.000100.000.00
obfuscate13130-9.3690.000100.000.00
obfuscate18180-7.1280.000100.000.00
obfuscate5315310-6.5290.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate550-5.2600.000100.000.00
obfuscate22220-3.3320.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-2.0118.30096.433.57
obfuscate770-16.2140.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate440-1.1000.000100.000.00
obfuscate31310-1.8770.000100.000.00
obfuscate550-5.2600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-16.2140.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate440-1.1000.000100.000.00
obfuscate31310-1.8770.000100.000.00
obfuscate550-5.2600.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-2.0118.30096.433.57
obfuscate770-16.2140.000100.000.00
obfuscate19190-28.6470.000100.000.00
obfuscate550-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate32320-5.4720.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00
obfuscate440-1.1000.000100.000.00
obfuscate31310-1.8770.000100.000.00
obfuscate550-5.2600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Sun Jan 9 03:15:25 2022; Spam; 8.3; obfuscate; utf-8QTextilgallerian.20se ; JUNK utf-8QNytt20C3A5r202D20Nya20gardiner21C2A0F09F8CBE; ...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Sun Jan 9 07:40:23 2022; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; UTF-8BW2NsdWJjb3Ntb3MxOTU0c3R5cmVsc2VdIGthc3PDtnJlbiBtZWRkZWxhcg; ...

1 st Spam och 841 st Ham ger totalt 842 st Mail (00% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 10 11:37:00 EST 2022