&Nu Status


Mail log för 8 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5345340-7.9180.000100.000.00
obfuscate19190-2.2530.000100.000.00
obfuscate18180-3.0780.000100.000.00
obfuscate17170-3.0240.000100.000.00
obfuscate17170-7.5710.000100.000.00
obfuscate15150-21.4800.000100.000.00
obfuscate12120-2.2170.000100.000.00
obfuscate11110-1.7270.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate871-2.5718.30087.5012.50

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5345340-7.9180.000100.000.00
obfuscate19190-2.2530.000100.000.00
obfuscate18180-3.0780.000100.000.00
obfuscate17170-3.0240.000100.000.00
obfuscate17170-7.5710.000100.000.00
obfuscate15150-21.4800.000100.000.00
obfuscate12120-2.2170.000100.000.00
obfuscate11110-1.7270.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate880-3.6620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.6508.30066.6733.33
obfuscate871-2.5718.30087.5012.50
obfuscate2115.10010.90050.0050.00
obfuscate660-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate550-42.1800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate440-51.7750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-99.5500.000100.000.00
obfuscate440-51.7750.000100.000.00
obfuscate550-42.1800.000100.000.00
obfuscate15150-21.4800.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate5345340-7.9180.000100.000.00
obfuscate17170-7.5710.000100.000.00
obfuscate880-3.6620.000100.000.00
obfuscate550-3.6600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.10010.90050.0050.00
obfuscate321-1.6508.30066.6733.33
obfuscate871-2.5718.30087.5012.50
obfuscate660-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate550-42.1800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate440-51.7750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate550-42.1800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate440-51.7750.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-2.2530.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.10010.90050.0050.00
obfuscate321-1.6508.30066.6733.33
obfuscate871-2.5718.30087.5012.50
obfuscate660-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate550-42.1800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate440-51.7750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.9 var:
Sat Jan 8 13:51:38 2022; Spam; 10.9; obfuscate; ISO-2022-JPBGyRCPj5MWiU1JW0lcxsoQg ; JUNK ISO-2022-JPBGyRCIVoPkxaJTUlbSVzIVskKkxkJCQ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Jan 8 00:15:39 2022; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBJdCdzIEx1a2FzIENv; ...

3 st Spam och 747 st Ham ger totalt 750 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 9 11:37:00 EST 2022