&Nu Status


Mail log för 7 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6516510-10.4210.000100.000.00
obfuscate36360-1.9720.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate20200-16.2800.000100.000.00
obfuscate19190-2.2370.000100.000.00
obfuscate18171-2.9298.30094.445.56
obfuscate18180-1.8610.000100.000.00
obfuscate17170-2.1410.000100.000.00
obfuscate15150-1.8400.000100.000.00
obfuscate14140-2.2790.000100.000.00
obfuscate12120-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6516510-10.4210.000100.000.00
obfuscate36360-1.9720.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate20200-16.2800.000100.000.00
obfuscate19190-2.2370.000100.000.00
obfuscate18180-1.8610.000100.000.00
obfuscate18171-2.9298.30094.445.56
obfuscate17170-2.1410.000100.000.00
obfuscate15150-1.8400.000100.000.00
obfuscate14140-2.2790.000100.000.00
obfuscate12120-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-2.9298.30094.445.56
obfuscate981-2.3877.40088.8911.11
obfuscate660-3.0670.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.4670.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate15150-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.4250.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-48.7000.000100.000.00
obfuscate330-33.9670.000100.000.00
obfuscate660-19.0500.000100.000.00
obfuscate20200-16.2800.000100.000.00
obfuscate6516510-10.4210.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate770-3.2140.000100.000.00
obfuscate660-3.0670.000100.000.00
obfuscate550-2.9800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-2.9298.30094.445.56
obfuscate981-2.3877.40088.8911.11
obfuscate660-3.0670.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.4670.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate15150-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.4250.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-3.0670.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.4670.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate15150-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.4250.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-2.3877.40088.8911.11
obfuscate18171-2.9298.30094.445.56
obfuscate660-3.0670.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate330-2.4670.000100.000.00
obfuscate24240-3.4460.000100.000.00
obfuscate15150-1.8400.000100.000.00
obfuscate440-1.4250.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Fri Jan 7 08:10:25 2022; Spam; 8.3; obfuscate; UTF-8BRGluIGx5Y2tsaWdhIMOkbHZh ; JUNK UTF-8BMTAwMCDigqwgdsOkbGtvbXN0Ym9udXMgKyAxMj...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Jan 7 00:50:24 2022; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

2 st Spam och 956 st Ham ger totalt 958 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 8 11:37:00 EST 2022