&Nu Status


Mail log för 6 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6116110-7.2920.000100.000.00
obfuscate37370-2.3950.000100.000.00
obfuscate35350-2.5140.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate22220-2.7590.000100.000.00
obfuscate20200-12.5150.000100.000.00
obfuscate19190-1.8260.000100.000.00
obfuscate16160-1.9000.000100.000.00
obfuscate14140-2.1710.000100.000.00
obfuscate13130-9.3310.000100.000.00
obfuscate111100.3270.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6116110-7.2920.000100.000.00
obfuscate37370-2.3950.000100.000.00
obfuscate35350-2.5140.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate22220-2.7590.000100.000.00
obfuscate20200-12.5150.000100.000.00
obfuscate19190-1.8260.000100.000.00
obfuscate16160-1.9000.000100.000.00
obfuscate14140-2.1710.000100.000.00
obfuscate13130-9.3310.000100.000.00
obfuscate111100.3270.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-30.4578.20087.5012.50
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-11.2600.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate10100-41.7800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.8330.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-41.7800.000100.000.00
obfuscate871-30.4578.20087.5012.50
obfuscate440-26.1000.000100.000.00
obfuscate20200-12.5150.000100.000.00
obfuscate10100-11.2600.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate13130-9.3310.000100.000.00
obfuscate6116110-7.2920.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-30.4578.20087.5012.50
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-11.2600.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate10100-41.7800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.8330.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-11.2600.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate10100-41.7800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.8330.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate16160-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-30.4578.20087.5012.50
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-11.2600.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate10100-41.7800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.8330.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate29290-6.3860.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.2 var:
Thu Jan 6 00:04:43 2022; Spam; 8.2; obfuscate; utf-8QLand20Lantbruk ; JUNK utf-8QHC3A4r20kan20avverkning20stoppas20av20fridlyst20ekorre; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Thu Jan 6 00:12:01 2022; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBK; ...

1 st Spam och 947 st Ham ger totalt 948 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 7 11:37:00 EST 2022