&Nu Status


Mail log för 5 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7127120-6.1840.000100.000.00
obfuscate44440-2.1300.000100.000.00
obfuscate30300-2.8970.000100.000.00
obfuscate27270-2.3000.000100.000.00
obfuscate23230-2.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6650.000100.000.00
obfuscate19190-2.1470.000100.000.00
obfuscate18180-13.1360.000100.000.00
obfuscate17170-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-2.0570.000100.000.00
obfuscate14140-8.5360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7127120-6.1840.000100.000.00
obfuscate44440-2.1300.000100.000.00
obfuscate30300-2.8970.000100.000.00
obfuscate27270-2.3000.000100.000.00
obfuscate23230-2.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6650.000100.000.00
obfuscate19190-2.1470.000100.000.00
obfuscate18180-13.1360.000100.000.00
obfuscate17170-99.9000.000100.000.00
obfuscate14140-2.0570.000100.000.00
obfuscate14140-8.5360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate981-1.5008.20088.8911.11
obfuscate761-1.6177.30085.7114.29
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-2.3000.000100.000.00
obfuscate12120-1.7080.000100.000.00
obfuscate14140-2.0570.000100.000.00
obfuscate990-1.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-50.1500.000100.000.00
obfuscate10100-41.8400.000100.000.00
obfuscate990-34.9000.000100.000.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate18180-13.1360.000100.000.00
obfuscate14140-8.5360.000100.000.00
obfuscate440-8.0500.000100.000.00
obfuscate220-7.0500.000100.000.00
obfuscate7127120-6.1840.000100.000.00
obfuscate110-5.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate981-1.5008.20088.8911.11
obfuscate761-1.6177.30085.7114.29
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-2.3000.000100.000.00
obfuscate12120-1.7080.000100.000.00
obfuscate14140-2.0570.000100.000.00
obfuscate990-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-2.3000.000100.000.00
obfuscate12120-1.7080.000100.000.00
obfuscate14140-2.0570.000100.000.00
obfuscate990-1.1000.000100.000.00
obfuscate440-8.0500.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.9500.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate761-1.6177.30085.7114.29
obfuscate981-1.5008.20088.8911.11
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-2.3000.000100.000.00
obfuscate12120-1.7080.000100.000.00
obfuscate14140-2.0570.000100.000.00
obfuscate990-1.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.2 var:
Wed Jan 5 23:59:42 2022; Spam; 8.2; obfuscate; utf-8QLand20Lantbruk ; JUNK utf-8QHC3A4r20kan20avverkning20stoppas20av20fridlyst20ekorre;...
Mest Ham med ratio -102.5 var:
Wed Jan 5 17:45:48 2022; Mail; -102.5; obfuscate; Helena Kiel ; UTF-8BUmU6IFtjbHViY29zbW9zMTk1NF0gcHVia3bDpGxsIG7DpHN0YSB2ZWNrYQ; ...

4 st Spam och 1093 st Ham ger totalt 1097 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 6 11:37:00 EST 2022