&Nu Status


Mail log för 4 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7437430-5.9340.000100.000.00
obfuscate45450-2.1690.000100.000.00
obfuscate36360-99.9000.000100.000.00
obfuscate27270-2.5740.000100.000.00
obfuscate24240-1.9380.000100.000.00
obfuscate23230-7.1390.000100.000.00
obfuscate23230-2.0090.000100.000.00
obfuscate20200-2.1450.000100.000.00
obfuscate18180-1.6830.000100.000.00
obfuscate17170-1.8880.000100.000.00
obfuscate16160-3.1630.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7437430-5.9340.000100.000.00
obfuscate45450-2.1690.000100.000.00
obfuscate36360-99.9000.000100.000.00
obfuscate27270-2.5740.000100.000.00
obfuscate24240-1.9380.000100.000.00
obfuscate23230-7.1390.000100.000.00
obfuscate23230-2.0090.000100.000.00
obfuscate20200-2.1450.000100.000.00
obfuscate18180-1.6830.000100.000.00
obfuscate17170-1.8880.000100.000.00
obfuscate16160-3.1630.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-3.0600.000100.000.00
obfuscate330-36.4330.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.4750.000100.000.00
obfuscate13130-2.4770.000100.000.00
obfuscate770-14.5000.000100.000.00
obfuscate10100-2.3900.000100.000.00
obfuscate880-2.1620.000100.000.00
obfuscate770-2.6140.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate36360-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-36.7330.000100.000.00
obfuscate330-36.4330.000100.000.00
obfuscate330-34.9000.000100.000.00
obfuscate12120-18.6670.000100.000.00
obfuscate770-14.5000.000100.000.00
obfuscate11110-10.7450.000100.000.00
obfuscate23230-7.1390.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate7437430-5.9340.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-3.0600.000100.000.00
obfuscate330-36.4330.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.4750.000100.000.00
obfuscate13130-2.4770.000100.000.00
obfuscate770-14.5000.000100.000.00
obfuscate10100-2.3900.000100.000.00
obfuscate880-2.1620.000100.000.00
obfuscate770-2.6140.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-3.0600.000100.000.00
obfuscate330-36.4330.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.4750.000100.000.00
obfuscate13130-2.4770.000100.000.00
obfuscate770-14.5000.000100.000.00
obfuscate10100-2.3900.000100.000.00
obfuscate880-2.1620.000100.000.00
obfuscate770-2.6140.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-3.0600.000100.000.00
obfuscate330-36.4330.000100.000.00
obfuscate1103.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-1.4750.000100.000.00
obfuscate13130-2.4770.000100.000.00
obfuscate770-14.5000.000100.000.00
obfuscate10100-2.3900.000100.000.00
obfuscate880-2.1620.000100.000.00
obfuscate770-2.6140.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -103.7 var:
Tue Jan 4 13:28:37 2022; Mail; -103.7; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0227 -- no payment due; ...

st Spam och 1151 st Ham ger totalt 1151 st Mail (00% spam) till 44 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 5 11:37:00 EST 2022