&Nu Status


Mail log för 3 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6646640-6.8120.000100.000.00
obfuscate39390-2.0490.000100.000.00
obfuscate30300-2.8930.000100.000.00
obfuscate25250-1.7480.000100.000.00
obfuscate24240-1.7540.000100.000.00
obfuscate23230-1.6040.000100.000.00
obfuscate20200-2.2950.000100.000.00
obfuscate18171-1.8247.20094.445.56
obfuscate17170-1.5530.000100.000.00
obfuscate16151-1.4276.80093.756.25
obfuscate16160-1.7130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6646640-6.8120.000100.000.00
obfuscate39390-2.0490.000100.000.00
obfuscate30300-2.8930.000100.000.00
obfuscate25250-1.7480.000100.000.00
obfuscate24240-1.7540.000100.000.00
obfuscate23230-1.6040.000100.000.00
obfuscate20200-2.2950.000100.000.00
obfuscate18171-1.8247.20094.445.56
obfuscate17170-1.5530.000100.000.00
obfuscate16160-1.7130.000100.000.00
obfuscate16160-1.2690.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate18171-1.8247.20094.445.56
obfuscate16151-1.4276.80093.756.25
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5530.000100.000.00
obfuscate330-1.7330.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-99.7730.000100.000.00
obfuscate220-51.4500.000100.000.00
obfuscate880-14.3380.000100.000.00
obfuscate10100-11.8600.000100.000.00
obfuscate220-10.2000.000100.000.00
obfuscate6646640-6.8120.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate30300-2.8930.000100.000.00
obfuscate10100-2.6200.000100.000.00
obfuscate14140-2.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.8247.20094.445.56
obfuscate16151-1.4276.80093.756.25
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5530.000100.000.00
obfuscate330-1.7330.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5530.000100.000.00
obfuscate330-1.7330.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-2.1750.000100.000.00
obfuscate330-1.1330.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate16151-1.4276.80093.756.25
obfuscate18171-1.8247.20094.445.56
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5530.000100.000.00
obfuscate330-1.7330.000100.000.00
obfuscate880-1.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.2 var:
Mon Jan 3 11:32:50 2022; Spam; 7.2; obfuscate; Steshelo Smyphesea ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -101.5 var:
Mon Jan 3 08:15:48 2022; Mail; -101.5; obfuscate; Katja Lindblom ; UTF-8QRe3A_Club_Cosmos3A_BildtC3A4vling_2021; ...

3 st Spam och 1045 st Ham ger totalt 1048 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 4 11:37:00 EST 2022