&Nu Status


Mail log för 2 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6966960-7.4490.000100.000.00
obfuscate40400-2.1250.000100.000.00
obfuscate26260-1.9420.000100.000.00
obfuscate25250-1.6440.000100.000.00
obfuscate20200-1.9050.000100.000.00
obfuscate19190-99.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.7790.000100.000.00
obfuscate18180-2.0220.000100.000.00
obfuscate16160-9.2440.000100.000.00
obfuscate11110-2.1640.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6966960-7.4490.000100.000.00
obfuscate40400-2.1250.000100.000.00
obfuscate26260-1.9420.000100.000.00
obfuscate25250-1.6440.000100.000.00
obfuscate20200-1.9050.000100.000.00
obfuscate19190-99.9000.000100.000.00
obfuscate19190-1.7790.000100.000.00
obfuscate18180-2.0220.000100.000.00
obfuscate16160-9.2440.000100.000.00
obfuscate11110-2.1640.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.3148.30087.5012.50
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate660-1.5170.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.4500.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00
obfuscate990-2.2780.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4700.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.9000.000100.000.00
obfuscate19190-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate330-34.4330.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00
obfuscate110-10.1000.000100.000.00
obfuscate16160-9.2440.000100.000.00
obfuscate6966960-7.4490.000100.000.00
obfuscate220-4.6500.000100.000.00
obfuscate330-4.4670.000100.000.00
obfuscate660-4.2330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.3148.30087.5012.50
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate660-1.5170.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.4500.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00
obfuscate990-2.2780.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4700.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate660-1.5170.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.4500.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00
obfuscate990-2.2780.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4700.000100.000.00
obfuscate440-1.6250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-1.3148.30087.5012.50
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate660-1.5170.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.4500.000100.000.00
obfuscate10100-21.3000.000100.000.00
obfuscate990-2.2780.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.4700.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Sun Jan 2 09:11:44 2022; Spam; 8.3; obfuscate; utf-8QPC3B6lder20Sport ; JUNK utf-8Q2020rabatt20pC3A520klassiska20vallaskidor2020UpptC3A4ck20...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Jan 2 00:05:36 2022; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBF; ...

1 st Spam och 1029 st Ham ger totalt 1030 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 3 11:37:00 EST 2022