&Nu Status


Mail log för 1 Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5705700-8.7810.000100.000.00
obfuscate31301-2.0976.30096.773.23
obfuscate25250-99.9000.000100.000.00
obfuscate18180-12.5940.000100.000.00
obfuscate18180-1.7440.000100.000.00
obfuscate16151-1.2408.30093.756.25
obfuscate15150-10.0330.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00
obfuscate11110-37.6360.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.2100.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5705700-8.7810.000100.000.00
obfuscate31301-2.0976.30096.773.23
obfuscate25250-99.9000.000100.000.00
obfuscate18180-12.5940.000100.000.00
obfuscate18180-1.7440.000100.000.00
obfuscate16151-1.2408.30093.756.25
obfuscate15150-10.0330.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00
obfuscate11110-37.6360.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.2100.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-1.2408.30093.756.25
obfuscate981-3.1128.00088.8911.11
obfuscate31301-2.0976.30096.773.23
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-40.9600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00
obfuscate660-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate25250-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-50.8250.000100.000.00
obfuscate550-40.9600.000100.000.00
obfuscate11110-37.6360.000100.000.00
obfuscate440-26.2750.000100.000.00
obfuscate18180-12.5940.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00
obfuscate15150-10.0330.000100.000.00
obfuscate5705700-8.7810.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-1.2408.30093.756.25
obfuscate981-3.1128.00088.8911.11
obfuscate31301-2.0976.30096.773.23
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-40.9600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00
obfuscate660-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-40.9600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00
obfuscate660-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-3.1128.00088.8911.11
obfuscate16151-1.2408.30093.756.25
obfuscate31301-2.0976.30096.773.23
obfuscate220-3.3000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-40.9600.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00
obfuscate660-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate11110-11.1550.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Sat Jan 1 04:30:38 2022; Spam; 8.3; obfuscate; Panduro ; JUNK Rean UTF-8BYcyIciBpIGZ1bGwgZ2HMim5nIQ; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Jan 1 00:24:12 2022; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

3 st Spam och 828 st Ham ger totalt 831 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 2 11:37:00 EST 2022