&Nu Status


Mail log för Januari - 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215882157711-11.64010.63699.950.05
obfuscate118111783-1.9078.33399.750.25
obfuscate7677661-5.1028.00099.870.13
obfuscate6906864-4.0868.25099.420.58
obfuscate6326266-1.8908.16799.050.95
obfuscate6296263-1.6829.00099.520.48
obfuscate6196163-2.2088.33399.520.48
obfuscate5525520-10.0070.000100.000.00
obfuscate5295236-2.3028.16798.871.13
obfuscate4744740-1.9680.000100.000.00
obfuscate4584580-6.8080.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215882157711-11.64010.63699.950.05
obfuscate118111783-1.9078.33399.750.25
obfuscate7677661-5.1028.00099.870.13
obfuscate6906864-4.0868.25099.420.58
obfuscate6296263-1.6829.00099.520.48
obfuscate6326266-1.8908.16799.050.95
obfuscate6196163-2.2088.33399.520.48
obfuscate5525520-10.0070.000100.000.00
obfuscate5295236-2.3028.16798.871.13
obfuscate4744740-1.9680.000100.000.00
obfuscate4584580-6.8080.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate215882157711-11.64010.63699.950.05
obfuscate11310310-2.0787.80091.158.85
obfuscate3173098-15.4507.87597.482.52
obfuscate6326266-1.8908.16799.050.95
obfuscate5295236-2.3028.16798.871.13
obfuscate3463424-5.0567.50098.841.16
obfuscate6906864-4.0868.25099.420.58
obfuscate2862824-1.8767.00098.601.40
obfuscate118111783-1.9078.33399.750.25
obfuscate1811783-5.8438.00098.341.66
obfuscate6296263-1.6829.00099.520.48

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4254250-99.8520.000100.000.00
obfuscate60600-50.3500.000100.000.00
obfuscate39390-36.7950.000100.000.00
obfuscate2982971-17.82512.00099.660.34
obfuscate37370-17.2430.000100.000.00
obfuscate3173098-15.4507.87597.482.52
obfuscate24240-13.6670.000100.000.00
obfuscate215882157711-11.64010.63699.950.05
obfuscate5525520-10.0070.000100.000.00
obfuscate4584580-6.8080.000100.000.00
obfuscate1811783-5.8438.00098.341.66

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2982971-17.82512.00099.660.34
obfuscate215882157711-11.64010.63699.950.05
obfuscate10822.2509.50080.0020.00
obfuscate38362-0.4179.50094.745.26
obfuscate6296263-1.6829.00099.520.48
obfuscate118111783-1.9078.33399.750.25
obfuscate6196163-2.2088.33399.520.48
obfuscate6906864-4.0868.25099.420.58
obfuscate6326266-1.8908.16799.050.95
obfuscate5295236-2.3028.16798.871.13
obfuscate1331321-1.6298.00099.250.75

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate92920-2.0110.000100.000.00
obfuscate90900-1.3780.000100.000.00
obfuscate11110-1.2730.000100.000.00
obfuscate1571570-1.6940.000100.000.00
obfuscate2172170-2.0090.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate37370-17.2430.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate28280-5.7500.000100.000.00
obfuscate2582580-1.5080.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10730.2868.00070.0030.00
obfuscate12932.4446.33375.0025.00
obfuscate10822.2509.50080.0020.00
obfuscate11920.3336.50081.8218.18
obfuscate11310310-2.0787.80091.158.85
obfuscate38362-0.4179.50094.745.26
obfuscate3173098-15.4507.87597.482.52
obfuscate1811783-5.8438.00098.341.66
obfuscate2862824-1.8767.00098.601.40
obfuscate3463424-5.0567.50098.841.16
obfuscate5295236-2.3028.16798.871.13

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Wed Jan 12 11:48:20 2022; Spam; 17.7; obfuscate; Afriyie Ata ; JUNK Re Thanks for your understanding;
Mest Ham med ratio -110 var:
Wed Jan 19 09:16:45 2022; Mail; -110; obfuscate; Facebook ; UTF-8BR3VubmksIGxvZ2dhIGlu;

82 st Spam och 32775 st Ham ger totalt 32857 st Mail (00% spam) till 85 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3293


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 2 11:42:00 EST 2022