&Nu Status


Mail log för 2022

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201718201083635-15.60715.78699.690.31
obfuscate1581815683135-2.36814.31199.150.85
obfuscate125201242397-4.28810.08299.230.77
obfuscate89338693240-3.38914.56797.312.69
obfuscate77667646120-2.16418.68398.451.55
obfuscate7498745939-1.6618.59099.480.52
obfuscate7411732388-2.3298.75098.811.19
obfuscate7280726614-10.3238.21499.810.19
obfuscate6892687913-1.8598.07799.810.19
obfuscate60095890119-1.95014.81598.021.98
obfuscate4833475083-4.87916.75998.281.72

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201718201083635-15.60715.78699.690.31
obfuscate1581815683135-2.36814.31199.150.85
obfuscate125201242397-4.28810.08299.230.77
obfuscate89338693240-3.38914.56797.312.69
obfuscate77667646120-2.16418.68398.451.55
obfuscate7498745939-1.6618.59099.480.52
obfuscate7411732388-2.3298.75098.811.19
obfuscate7280726614-10.3238.21499.810.19
obfuscate6892687913-1.8598.07799.810.19
obfuscate60095890119-1.95014.81598.021.98
obfuscate4833475083-4.87916.75998.281.72

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201718201083635-15.60715.78699.690.31
obfuscate89338693240-3.38914.56797.312.69
obfuscate1581815683135-2.36814.31199.150.85
obfuscate77667646120-2.16418.68398.451.55
obfuscate60095890119-1.95014.81598.021.98
obfuscate125201242397-4.28810.08299.230.77
obfuscate2716262690-1.3957.23396.693.31
obfuscate7411732388-2.3298.75098.811.19
obfuscate4833475083-4.87916.75998.281.72
obfuscate1685161669-5.33210.78395.914.09
obfuscate14076642.36810.31254.2945.71

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate303230320-99.4590.000100.000.00
obfuscate7527466-38.05517.33399.200.80
obfuscate6036030-30.8390.000100.000.00
obfuscate3803791-20.29620.00099.740.26
obfuscate4513448726-17.7499.26999.420.58
obfuscate3722369824-16.8969.37599.360.64
obfuscate201718201083635-15.60715.78699.690.31
obfuscate25241-13.70830.00096.004.00
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate7280726614-10.3238.21499.810.19
obfuscate42420-9.3330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-13.70830.00096.004.00
obfuscate31292-1.89729.50093.556.45
obfuscate61592-1.23725.50096.723.28
obfuscate871-1.71421.00087.5012.50
obfuscate174717461-1.17921.00099.940.06
obfuscate3063024-8.64620.75098.691.31
obfuscate3803791-20.29620.00099.740.26
obfuscate77667646120-2.16418.68398.451.55
obfuscate7527466-38.05517.33399.200.80
obfuscate14179622.27816.85556.0343.97
obfuscate4833475083-4.87916.75998.281.72

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6036030-30.8390.000100.000.00
obfuscate1641640-3.2740.000100.000.00
obfuscate11110-0.3640.000100.000.00
obfuscate17170-1.0590.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate48480-0.6460.000100.000.00
obfuscate990-0.2220.000100.000.00
obfuscate1581580-1.4680.000100.000.00
obfuscate14140-1.7860.000100.000.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate4040.00016.2500.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate5230.00011.33340.0060.00
obfuscate9446482.73910.81248.9451.06
obfuscate2113.0008.00050.0050.00
obfuscate14076642.36810.31254.2945.71
obfuscate13473611.86310.96754.4845.52
obfuscate14179622.27816.85556.0343.97
obfuscate211380.92310.75061.9038.10
obfuscate15798592.00014.00062.4237.58

Mest Spam med ratio 106.3 var:
Tue May 31 23:59:31 2022; Spam; 106.3; obfuscate; rntico ; JUNK Re Do you need anti-vibration rubber parts;
Mest Ham med ratio -119.1 var:
Sun Mar 13 12:12:33 2022; Mail; -119.1; obfuscate; Facebook ; Calvin and Hobbes - Just the Comics and 7 others are new Group suggesti...

2539 st Spam och 344951 st Ham ger totalt 347490 st Mail (00% spam) till 119 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.5136


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 2 11:42:00 EST 2023