&Nu Status


Mail log för 12 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5755696-14.65437.05098.961.04
obfuscate58571-2.13236.80098.281.72
obfuscate35350-1.9370.000100.000.00
obfuscate33330-99.9000.000100.000.00
obfuscate32320-1.9970.000100.000.00
obfuscate29254-2.08437.32586.2113.79
obfuscate27270-2.2110.000100.000.00
obfuscate25250-1.7800.000100.000.00
obfuscate24240-1.9130.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate21201-1.8706.20095.244.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5755696-14.65437.05098.961.04
obfuscate58571-2.13236.80098.281.72
obfuscate35350-1.9370.000100.000.00
obfuscate33330-99.9000.000100.000.00
obfuscate32320-1.9970.000100.000.00
obfuscate27270-2.2110.000100.000.00
obfuscate25250-1.7800.000100.000.00
obfuscate29254-2.08437.32586.2113.79
obfuscate24240-1.9130.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate21201-1.8706.20095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5755696-14.65437.05098.961.04
obfuscate725-1.10034.88028.5771.43
obfuscate29254-2.08437.32586.2113.79
obfuscate16133-9.61543.76781.2518.75
obfuscate58571-2.13236.80098.281.72
obfuscate6510.00011.20083.3316.67
obfuscate12111-10.7739.70091.678.33
obfuscate2112.90017.00050.0050.00
obfuscate21201-1.8706.20095.244.76
obfuscate990-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.9000.000100.000.00
obfuscate33330-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-27.4000.000100.000.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate5755696-14.65437.05098.961.04
obfuscate12111-10.7739.70091.678.33
obfuscate16133-9.61543.76781.2518.75
obfuscate14140-8.2930.000100.000.00
obfuscate12120-2.8750.000100.000.00
obfuscate550-2.6600.000100.000.00
obfuscate660-2.4500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16133-9.61543.76781.2518.75
obfuscate29254-2.08437.32586.2113.79
obfuscate5755696-14.65437.05098.961.04
obfuscate58571-2.13236.80098.281.72
obfuscate725-1.10034.88028.5771.43
obfuscate2112.90017.00050.0050.00
obfuscate6510.00011.20083.3316.67
obfuscate12111-10.7739.70091.678.33
obfuscate21201-1.8706.20095.244.76
obfuscate990-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate27270-2.2110.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.9670.000100.000.00
obfuscate24240-1.9130.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate35350-1.9370.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate725-1.10034.88028.5771.43
obfuscate2112.90017.00050.0050.00
obfuscate16133-9.61543.76781.2518.75
obfuscate6510.00011.20083.3316.67
obfuscate29254-2.08437.32586.2113.79
obfuscate12111-10.7739.70091.678.33
obfuscate21201-1.8706.20095.244.76
obfuscate58571-2.13236.80098.281.72
obfuscate5755696-14.65437.05098.961.04
obfuscate990-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 43.9 var:
Tue Oct 12 03:38:27 2021; Spam; 43.9; obfuscate; - Sarahs Blessing ; JUNK UTF-8BLSBFcmxlYmVuIFNpZSBkaWUgS3JhZnQgdm9uMTAwJSBWb2xsc3Bla...
Mest Ham med ratio -101.4 var:
Tue Oct 12 14:32:09 2021; Mail; -101.4; obfuscate; Peter Bengtsson ; UTF-8QC385rsfylleri_i_oktober; ...

23 st Spam och 1049 st Ham ger totalt 1072 st Mail (02% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 32.9652


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 13 11:37:00 EDT 2021