&Nu Status


Mail log för 11 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6466388-13.95836.15098.761.24
obfuscate51465-2.50438.66090.209.80
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00
obfuscate30300-5.9070.000100.000.00
obfuscate21147-1.93633.17166.6733.33
obfuscate20200-1.9600.000100.000.00
obfuscate20200-1.6850.000100.000.00
obfuscate20200-3.0550.000100.000.00
obfuscate19190-2.4790.000100.000.00
obfuscate17170-1.7710.000100.000.00
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6466388-13.95836.15098.761.24
obfuscate51465-2.50438.66090.209.80
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00
obfuscate30300-5.9070.000100.000.00
obfuscate20200-1.9600.000100.000.00
obfuscate20200-1.6850.000100.000.00
obfuscate20200-3.0550.000100.000.00
obfuscate19190-2.4790.000100.000.00
obfuscate17170-1.7710.000100.000.00
obfuscate21147-1.93633.17166.6733.33
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6466388-13.95836.15098.761.24
obfuscate21147-1.93633.17166.6733.33
obfuscate817-1.60036.01412.5087.50
obfuscate51465-2.50438.66090.209.80
obfuscate1174-2.64338.52563.6436.36
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate880-1.5370.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-99.5500.000100.000.00
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00
obfuscate6466388-13.95836.15098.761.24
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate30300-5.9070.000100.000.00
obfuscate10100-5.3100.000100.000.00
obfuscate770-3.0570.000100.000.00
obfuscate20200-3.0550.000100.000.00
obfuscate1174-2.64338.52563.6436.36
obfuscate51465-2.50438.66090.209.80

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate51465-2.50438.66090.209.80
obfuscate1174-2.64338.52563.6436.36
obfuscate6466388-13.95836.15098.761.24
obfuscate817-1.60036.01412.5087.50
obfuscate21147-1.93633.17166.6733.33
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate880-1.5370.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.5370.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.2400.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-1.9600.000100.000.00
obfuscate880-0.9750.000100.000.00
obfuscate19190-2.4790.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate1010.0009.3000.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate817-1.60036.01412.5087.50
obfuscate1174-2.64338.52563.6436.36
obfuscate21147-1.93633.17166.6733.33
obfuscate51465-2.50438.66090.209.80
obfuscate6466388-13.95836.15098.761.24
obfuscate880-1.5370.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate32320-14.2810.000100.000.00

Mest Spam med ratio 44 var:
Mon Oct 11 20:41:08 2021; Spam; 44; obfuscate; - Sarahs Blessing ; JUNK UTF-8BLSBFcmxlYmVuIFNpZSBkaWUgS3JhZnQgdm9uMTAwJSBWb2xsc3...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Mon Oct 11 01:36:25 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

34 st Spam och 1027 st Ham ger totalt 1061 st Mail (03% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 33.7676


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 12 11:37:00 EDT 2021