&Nu Status


Mail log för 10 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5805773-14.58538.76799.480.52
obfuscate42393-1.94939.10092.867.14
obfuscate34340-2.7470.000100.000.00
obfuscate28280-1.9430.000100.000.00
obfuscate25250-2.1320.000100.000.00
obfuscate24240-4.5670.000100.000.00
obfuscate23230-7.4700.000100.000.00
obfuscate21210-0.2760.000100.000.00
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate19190-0.2000.000100.000.00
obfuscate18162-1.97537.30088.8911.11

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5805773-14.58538.76799.480.52
obfuscate42393-1.94939.10092.867.14
obfuscate34340-2.7470.000100.000.00
obfuscate28280-1.9430.000100.000.00
obfuscate25250-2.1320.000100.000.00
obfuscate24240-4.5670.000100.000.00
obfuscate23230-7.4700.000100.000.00
obfuscate21210-0.2760.000100.000.00
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate19190-0.2000.000100.000.00
obfuscate18162-1.97537.30088.8911.11

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5805773-14.58538.76799.480.52
obfuscate42393-1.94939.10092.867.14
obfuscate18162-1.97537.30088.8911.11
obfuscate18162-2.06230.20088.8911.11
obfuscate2020.00039.2500.00100.00
obfuscate541-0.3008.40080.0020.00
obfuscate321-2.0509.30066.6733.33
obfuscate16151-1.7937.30093.756.25
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate770-2.4290.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate13130-99.9000.000100.000.00
obfuscate550-42.3600.000100.000.00
obfuscate10100-31.2300.000100.000.00
obfuscate5805773-14.58538.76799.480.52
obfuscate23230-7.4700.000100.000.00
obfuscate24240-4.5670.000100.000.00
obfuscate330-4.0330.000100.000.00
obfuscate34340-2.7470.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate770-2.4290.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00039.2500.00100.00
obfuscate42393-1.94939.10092.867.14
obfuscate5805773-14.58538.76799.480.52
obfuscate18162-1.97537.30088.8911.11
obfuscate18162-2.06230.20088.8911.11
obfuscate321-2.0509.30066.6733.33
obfuscate541-0.3008.40080.0020.00
obfuscate16151-1.7937.30093.756.25
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate770-2.4290.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate770-2.4290.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate990-0.3000.000100.000.00
obfuscate770-2.4140.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7900.000100.000.00
obfuscate550-42.3600.000100.000.00
obfuscate28280-1.9430.000100.000.00
obfuscate23230-7.4700.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00039.2500.00100.00
obfuscate321-2.0509.30066.6733.33
obfuscate541-0.3008.40080.0020.00
obfuscate18162-1.97537.30088.8911.11
obfuscate18162-2.06230.20088.8911.11
obfuscate42393-1.94939.10092.867.14
obfuscate16151-1.7937.30093.756.25
obfuscate5805773-14.58538.76799.480.52
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate770-2.4290.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 42.7 var:
Sun Oct 10 07:03:02 2021; Spam; 42.7; obfuscate; UTF-8BRW5kdXJhbmNlcg ; JUNK UTF-8BXCJQb3RlbnptaXR0ZWwgR1JBVElTIHRlc3RlblwiICDwn...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Oct 10 00:58:47 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You have 24 notifications about Roger and others; ...

15 st Spam och 980 st Ham ger totalt 995 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 31.4733


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 11 11:37:00 EDT 2021