&Nu Status


Mail log för 9 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5385317-15.84327.21498.701.30
obfuscate35305-1.88730.78085.7114.29
obfuscate20200-99.8950.000100.000.00
obfuscate19181-2.49436.70094.745.26
obfuscate18180-12.8720.000100.000.00
obfuscate18171-2.16527.30094.445.56
obfuscate18180-1.9670.000100.000.00
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate16151-1.9006.80093.756.25
obfuscate14122-0.92527.55085.7114.29

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5385317-15.84327.21498.701.30
obfuscate35305-1.88730.78085.7114.29
obfuscate20200-99.8950.000100.000.00
obfuscate18180-12.8720.000100.000.00
obfuscate19181-2.49436.70094.745.26
obfuscate18180-1.9670.000100.000.00
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate18171-2.16527.30094.445.56
obfuscate16151-1.9006.80093.756.25
obfuscate12120-2.6330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5385317-15.84327.21498.701.30
obfuscate5050.00032.9400.00100.00
obfuscate35305-1.88730.78085.7114.29
obfuscate14122-0.92527.55085.7114.29
obfuscate19181-2.49436.70094.745.26
obfuscate18171-2.16527.30094.445.56
obfuscate11101-11.5908.30090.919.09
obfuscate16151-1.9006.80093.756.25
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate440-27.1000.000100.000.00
obfuscate12120-2.6330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20200-99.8950.000100.000.00
obfuscate440-27.1000.000100.000.00
obfuscate550-21.4600.000100.000.00
obfuscate550-21.4600.000100.000.00
obfuscate770-19.1710.000100.000.00
obfuscate5385317-15.84327.21498.701.30
obfuscate18180-12.8720.000100.000.00
obfuscate11101-11.5908.30090.919.09
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19181-2.49436.70094.745.26
obfuscate5050.00032.9400.00100.00
obfuscate35305-1.88730.78085.7114.29
obfuscate14122-0.92527.55085.7114.29
obfuscate18171-2.16527.30094.445.56
obfuscate5385317-15.84327.21498.701.30
obfuscate11101-11.5908.30090.919.09
obfuscate16151-1.9006.80093.756.25
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate440-27.1000.000100.000.00
obfuscate12120-2.6330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate440-27.1000.000100.000.00
obfuscate12120-2.6330.000100.000.00
obfuscate770-19.1710.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.7430.000100.000.00
obfuscate660-1.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.2250.000100.000.00
obfuscate18180-12.8720.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5050.00032.9400.00100.00
obfuscate14122-0.92527.55085.7114.29
obfuscate35305-1.88730.78085.7114.29
obfuscate11101-11.5908.30090.919.09
obfuscate16151-1.9006.80093.756.25
obfuscate18171-2.16527.30094.445.56
obfuscate19181-2.49436.70094.745.26
obfuscate5385317-15.84327.21498.701.30
obfuscate17170-9.4820.000100.000.00
obfuscate440-27.1000.000100.000.00
obfuscate12120-2.6330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 41.7 var:
Sat Oct 9 11:51:38 2021; Spam; 41.7; obfuscate; UTF-8BRW5kdXJhbmNlcg ; JUNK UTF-8BXCJQb3RlbnptaXR0ZWwgR1JBVElTIHRlc3RlblwiICDwn...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Oct 9 00:21:14 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBFbGluIFN2ZW5zc29u; ...

23 st Spam och 843 st Ham ger totalt 866 st Mail (02% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 27.9696


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 10 11:37:00 EDT 2021