&Nu Status


Mail log för 8 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5955896-14.36032.63398.991.01
obfuscate58535-2.14931.84091.388.62
obfuscate33330-2.6520.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate24213-2.08612.70087.5012.50
obfuscate23230-1.8740.000100.000.00
obfuscate22220-2.2140.000100.000.00
obfuscate21192-2.63735.20090.489.52
obfuscate20200-2.6650.000100.000.00
obfuscate20155-8.32026.38075.0025.00
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5955896-14.36032.63398.991.01
obfuscate58535-2.14931.84091.388.62
obfuscate33330-2.6520.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.8740.000100.000.00
obfuscate22220-2.2140.000100.000.00
obfuscate24213-2.08612.70087.5012.50
obfuscate20200-2.6650.000100.000.00
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate21192-2.63735.20090.489.52
obfuscate19190-2.1210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5955896-14.36032.63398.991.01
obfuscate58535-2.14931.84091.388.62
obfuscate20155-8.32026.38075.0025.00
obfuscate24213-2.08612.70087.5012.50
obfuscate21192-2.63735.20090.489.52
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6650.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate550-2.1600.000100.000.00
obfuscate550-2.8400.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate5955896-14.36032.63398.991.01
obfuscate990-13.4000.000100.000.00
obfuscate11110-10.0450.000100.000.00
obfuscate20155-8.32026.38075.0025.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate15150-3.5200.000100.000.00
obfuscate440-3.4500.000100.000.00
obfuscate880-3.4500.000100.000.00
obfuscate10100-3.0300.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21192-2.63735.20090.489.52
obfuscate5955896-14.36032.63398.991.01
obfuscate58535-2.14931.84091.388.62
obfuscate20155-8.32026.38075.0025.00
obfuscate24213-2.08612.70087.5012.50
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6650.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate550-2.1600.000100.000.00
obfuscate550-2.8400.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6650.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate550-2.1600.000100.000.00
obfuscate550-2.8400.000100.000.00
obfuscate15150-1.7870.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate22220-2.2140.000100.000.00
obfuscate33330-2.6520.000100.000.00
obfuscate15150-3.5200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20155-8.32026.38075.0025.00
obfuscate24213-2.08612.70087.5012.50
obfuscate21192-2.63735.20090.489.52
obfuscate58535-2.14931.84091.388.62
obfuscate5955896-14.36032.63398.991.01
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-2.6650.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate550-2.1600.000100.000.00
obfuscate550-2.8400.000100.000.00

Mest Spam med ratio 43.9 var:
Fri Oct 8 20:49:21 2021; Spam; 43.9; obfuscate; Du bist anerkannt ; JUNK Die Deutschen verdienen millionen von Euros von zu ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Fri Oct 8 14:30:49 2021; Mail; -101.2; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_Nytt_nummer_av_Brev_frc3a5n_Cosmos; ...

21 st Spam och 1037 st Ham ger totalt 1058 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.3524


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 9 11:37:00 EDT 2021