&Nu Status


Mail log för 7 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5855832-14.86416.35099.660.34
obfuscate44422-1.60022.70095.454.55
obfuscate36360-20.9970.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00
obfuscate32320-5.3030.000100.000.00
obfuscate30300-2.0200.000100.000.00
obfuscate29272-24.40010.35093.106.90
obfuscate29290-2.2590.000100.000.00
obfuscate27270-2.2260.000100.000.00
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate23230-2.6430.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5855832-14.86416.35099.660.34
obfuscate44422-1.60022.70095.454.55
obfuscate36360-20.9970.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00
obfuscate32320-5.3030.000100.000.00
obfuscate30300-2.0200.000100.000.00
obfuscate29290-2.2590.000100.000.00
obfuscate29272-24.40010.35093.106.90
obfuscate27270-2.2260.000100.000.00
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate23230-2.6430.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29272-24.40010.35093.106.90
obfuscate44422-1.60022.70095.454.55
obfuscate5855832-14.86416.35099.660.34
obfuscate2112.9008.50050.0050.00
obfuscate15150-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.6860.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-99.8420.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.7800.000100.000.00
obfuscate29272-24.40010.35093.106.90
obfuscate10100-21.0200.000100.000.00
obfuscate36360-20.9970.000100.000.00
obfuscate5855832-14.86416.35099.660.34
obfuscate13130-9.2080.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate32320-5.3030.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate44422-1.60022.70095.454.55
obfuscate5855832-14.86416.35099.660.34
obfuscate29272-24.40010.35093.106.90
obfuscate2112.9008.50050.0050.00
obfuscate15150-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.6860.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.6860.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-2.1190.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.7800.000100.000.00
obfuscate990-2.3560.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.9008.50050.0050.00
obfuscate29272-24.40010.35093.106.90
obfuscate44422-1.60022.70095.454.55
obfuscate5855832-14.86416.35099.660.34
obfuscate15150-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.6860.000100.000.00
obfuscate33330-2.9180.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 36.8 var:
Thu Oct 7 21:23:27 2021; Spam; 36.8; obfuscate; Aktuelle Nachrichten ; JUNK BILD untersucht die Wahrheit ber das geheime System zu...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Thu Oct 7 08:22:56 2021; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; UTF-8BW2NsdWJjb3Ntb3MxOTU0XSBQdWJ0csOkZmYgdGlzZGFnIDEyIG9rdG9iZXI; ...

7 st Spam och 1082 st Ham ger totalt 1089 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.3286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 8 11:37:00 EDT 2021