&Nu Status


Mail log för 6 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6216210-13.2730.000100.000.00
obfuscate53530-2.2170.000100.000.00
obfuscate47470-2.7740.000100.000.00
obfuscate32320-1.7090.000100.000.00
obfuscate25232-2.77840.75092.008.00
obfuscate24231-1.4838.40095.834.17
obfuscate21201-2.45027.70095.244.76
obfuscate17170-2.1820.000100.000.00
obfuscate17161-2.3379.20094.125.88
obfuscate14140-2.0000.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6216210-13.2730.000100.000.00
obfuscate53530-2.2170.000100.000.00
obfuscate47470-2.7740.000100.000.00
obfuscate32320-1.7090.000100.000.00
obfuscate24231-1.4838.40095.834.17
obfuscate25232-2.77840.75092.008.00
obfuscate21201-2.45027.70095.244.76
obfuscate17170-2.1820.000100.000.00
obfuscate17161-2.3379.20094.125.88
obfuscate14140-2.0000.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25232-2.77840.75092.008.00
obfuscate17161-2.3379.20094.125.88
obfuscate24231-1.4838.40095.834.17
obfuscate871-4.8438.30087.5012.50
obfuscate21201-2.45027.70095.244.76
obfuscate11101-1.8407.90090.919.09
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-32.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-32.9500.000100.000.00
obfuscate990-23.9670.000100.000.00
obfuscate550-21.4600.000100.000.00
obfuscate550-21.4600.000100.000.00
obfuscate6216210-13.2730.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate330-6.1330.000100.000.00
obfuscate871-4.8438.30087.5012.50
obfuscate440-3.6750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25232-2.77840.75092.008.00
obfuscate21201-2.45027.70095.244.76
obfuscate17161-2.3379.20094.125.88
obfuscate24231-1.4838.40095.834.17
obfuscate871-4.8438.30087.5012.50
obfuscate11101-1.8407.90090.919.09
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-32.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-32.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00
obfuscate770-2.0710.000100.000.00
obfuscate17170-2.1820.000100.000.00
obfuscate660-2.2830.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate990-23.9670.000100.000.00
obfuscate440-3.6750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-4.8438.30087.5012.50
obfuscate11101-1.8407.90090.919.09
obfuscate25232-2.77840.75092.008.00
obfuscate17161-2.3379.20094.125.88
obfuscate21201-2.45027.70095.244.76
obfuscate24231-1.4838.40095.834.17
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate10100-32.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-9.1170.000100.000.00

Mest Spam med ratio 42.3 var:
Wed Oct 6 08:53:36 2021; Spam; 42.3; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK ReCrypto Investment.Earn 100.000; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Wed Oct 6 00:25:59 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBX; ...

7 st Spam och 1019 st Ham ger totalt 1026 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.4286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 7 11:37:00 EDT 2021