&Nu Status


Mail log för 5 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4494490-17.2120.000100.000.00
obfuscate50500-1.9600.000100.000.00
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate25241-1.4968.20096.004.00
obfuscate25241-2.36738.90096.004.00
obfuscate23230-2.5170.000100.000.00
obfuscate23230-5.6740.000100.000.00
obfuscate22220-2.1230.000100.000.00
obfuscate21210-1.8190.000100.000.00
obfuscate19190-1.9160.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4494490-17.2120.000100.000.00
obfuscate50500-1.9600.000100.000.00
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate25241-1.4968.20096.004.00
obfuscate25241-2.36738.90096.004.00
obfuscate23230-2.5170.000100.000.00
obfuscate23230-5.6740.000100.000.00
obfuscate22220-2.1230.000100.000.00
obfuscate21210-1.8190.000100.000.00
obfuscate19190-1.9160.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-1.4968.20096.004.00
obfuscate25241-2.36738.90096.004.00
obfuscate541-2.2759.50080.0020.00
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.8860.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate11110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00
obfuscate10100-2.3300.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00
obfuscate4494490-17.2120.000100.000.00
obfuscate15150-8.6530.000100.000.00
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate23230-5.6740.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate330-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate23230-2.5170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-2.36738.90096.004.00
obfuscate541-2.2759.50080.0020.00
obfuscate25241-1.4968.20096.004.00
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.8860.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate11110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00
obfuscate10100-2.3300.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.8860.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate11110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00
obfuscate10100-2.3300.000100.000.00
obfuscate440-1.7250.000100.000.00
obfuscate660-2.2670.000100.000.00
obfuscate10100-2.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-2.2759.50080.0020.00
obfuscate25241-1.4968.20096.004.00
obfuscate25241-2.36738.90096.004.00
obfuscate36360-6.1190.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.8860.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate11110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-21.9330.000100.000.00
obfuscate10100-2.3300.000100.000.00

Mest Spam med ratio 38.9 var:
Tue Oct 5 13:26:29 2021; Spam; 38.9; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK ReCrypto Investment.Earn 100.000; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Oct 5 00:33:59 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You have 19 notifications about Roger and others; ...

3 st Spam och 852 st Ham ger totalt 855 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.8667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 6 11:37:00 EDT 2021