&Nu Status


Mail log för 4 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3753723-16.3518.80099.200.80
obfuscate33321-2.5098.50096.973.03
obfuscate29290-3.2930.000100.000.00
obfuscate25250-1.2440.000100.000.00
obfuscate24240-1.5420.000100.000.00
obfuscate23230-1.6000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate20191-3.15835.80095.005.00
obfuscate17152-2.2607.00088.2411.76
obfuscate16160-1.8440.000100.000.00
obfuscate15141-2.15718.30093.336.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3753723-16.3518.80099.200.80
obfuscate33321-2.5098.50096.973.03
obfuscate29290-3.2930.000100.000.00
obfuscate25250-1.2440.000100.000.00
obfuscate24240-1.5420.000100.000.00
obfuscate23230-1.6000.000100.000.00
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate20191-3.15835.80095.005.00
obfuscate16160-1.8440.000100.000.00
obfuscate17152-2.2607.00088.2411.76
obfuscate15141-2.15718.30093.336.67

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3753723-16.3518.80099.200.80
obfuscate17152-2.2607.00088.2411.76
obfuscate15141-2.15718.30093.336.67
obfuscate20191-3.15835.80095.005.00
obfuscate13121-19.1098.60092.317.69
obfuscate33321-2.5098.50096.973.03
obfuscate12111-55.3399.10091.678.33
obfuscate440-1.6750.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate12120-18.8080.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21210-99.9000.000100.000.00
obfuscate330-67.8330.000100.000.00
obfuscate12111-55.3399.10091.678.33
obfuscate660-50.1000.000100.000.00
obfuscate13121-19.1098.60092.317.69
obfuscate12120-18.8080.000100.000.00
obfuscate3753723-16.3518.80099.200.80
obfuscate10100-11.7400.000100.000.00
obfuscate14140-8.2430.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-3.15835.80095.005.00
obfuscate15141-2.15718.30093.336.67
obfuscate12111-55.3399.10091.678.33
obfuscate3753723-16.3518.80099.200.80
obfuscate13121-19.1098.60092.317.69
obfuscate33321-2.5098.50096.973.03
obfuscate17152-2.2607.00088.2411.76
obfuscate440-1.6750.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate12120-18.8080.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.6750.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate12120-18.8080.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.8440.000100.000.00
obfuscate770-2.2290.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.6670.000100.000.00
obfuscate11110-1.6910.000100.000.00
obfuscate550-1.9200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17152-2.2607.00088.2411.76
obfuscate12111-55.3399.10091.678.33
obfuscate13121-19.1098.60092.317.69
obfuscate15141-2.15718.30093.336.67
obfuscate20191-3.15835.80095.005.00
obfuscate33321-2.5098.50096.973.03
obfuscate3753723-16.3518.80099.200.80
obfuscate440-1.6750.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate12120-18.8080.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 35.8 var:
Mon Oct 4 13:02:14 2021; Spam; 35.8; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK ReCrypto Investment.Earn 100.000; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Oct 4 09:49:55 2021; Mail; -104.7; obfuscate; Pair Networks Support ; Re [Z8H8T5H] qmail trouble; ...

10 st Spam och 764 st Ham ger totalt 774 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.0700


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 5 11:37:00 EDT 2021