&Nu Status


Mail log för 3 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3603591-16.79442.00099.720.28
obfuscate37370-1.8140.000100.000.00
obfuscate28280-2.4390.000100.000.00
obfuscate27270-1.8330.000100.000.00
obfuscate20182-1.7617.00090.0010.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00
obfuscate20200-2.2050.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate12111-0.47315.80091.678.33
obfuscate12120-34.9830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3603591-16.79442.00099.720.28
obfuscate37370-1.8140.000100.000.00
obfuscate28280-2.4390.000100.000.00
obfuscate27270-1.8330.000100.000.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00
obfuscate20200-2.2050.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate20182-1.7617.00090.0010.00
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-34.9830.000100.000.00
obfuscate12111-0.47315.80091.678.33

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20182-1.7617.00090.0010.00
obfuscate3603591-16.79442.00099.720.28
obfuscate12111-0.47315.80091.678.33
obfuscate10100-1.5400.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-22.7700.000100.000.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate12120-34.9830.000100.000.00
obfuscate10100-22.7700.000100.000.00
obfuscate3603591-16.79442.00099.720.28
obfuscate110-7.2000.000100.000.00
obfuscate440-3.5250.000100.000.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00
obfuscate550-2.6600.000100.000.00
obfuscate28280-2.4390.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate20200-2.2050.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3603591-16.79442.00099.720.28
obfuscate12111-0.47315.80091.678.33
obfuscate20182-1.7617.00090.0010.00
obfuscate10100-1.5400.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-22.7700.000100.000.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-1.5400.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-22.7700.000100.000.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00
obfuscate550-2.6600.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20182-1.7617.00090.0010.00
obfuscate12111-0.47315.80091.678.33
obfuscate3603591-16.79442.00099.720.28
obfuscate10100-1.5400.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate18180-2.3330.000100.000.00
obfuscate330-1.5000.000100.000.00
obfuscate16160-99.9000.000100.000.00
obfuscate10100-22.7700.000100.000.00
obfuscate20200-3.1800.000100.000.00

Mest Spam med ratio 42 var:
Sun Oct 3 09:05:16 2021; Spam; 42; obfuscate; UTF-8BQml0Y29pbi1IYW5kZWw ; JUNK UTF-8BTGV0enRlIFdvY2hlIHdhciBSb2JlcnQgR2Vpc...
Mest Ham med ratio -102.2 var:
Sun Oct 3 10:16:00 2021; Mail; -102.2; obfuscate; Helena Kiel ; Re [clubcosmos1954styrelse] Nya Stargate; ...

4 st Spam och 661 st Ham ger totalt 665 st Mail (00% spam) till 35 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 17.9500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 4 11:37:00 EDT 2021