&Nu Status


Mail log för 2 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2882880-17.3600.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate28280-1.9820.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00
obfuscate22211-2.1146.40095.454.55
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate15150-1.2530.000100.000.00
obfuscate13130-2.0540.000100.000.00
obfuscate12120-1.5420.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate1192-2.5676.80081.8218.18

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2882880-17.3600.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate28280-1.9820.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00
obfuscate22211-2.1146.40095.454.55
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate15150-1.2530.000100.000.00
obfuscate13130-2.0540.000100.000.00
obfuscate12120-1.5420.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate10100-11.2500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1192-2.5676.80081.8218.18
obfuscate22211-2.1146.40095.454.55
obfuscate431-0.03311.50075.0025.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate13130-2.0540.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-1.5420.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate28280-1.9820.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate30300-99.9000.000100.000.00
obfuscate440-51.5500.000100.000.00
obfuscate330-34.7000.000100.000.00
obfuscate2882880-17.3600.000100.000.00
obfuscate10100-11.2500.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate330-5.0670.000100.000.00
obfuscate220-4.6500.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.03311.50075.0025.00
obfuscate1192-2.5676.80081.8218.18
obfuscate22211-2.1146.40095.454.55
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate13130-2.0540.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-1.5420.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate28280-1.9820.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate13130-2.0540.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-1.5420.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate28280-1.9820.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate440-51.5500.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.03311.50075.0025.00
obfuscate1192-2.5676.80081.8218.18
obfuscate22211-2.1146.40095.454.55
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate13130-2.0540.000100.000.00
obfuscate22220-2.8680.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-1.5420.000100.000.00
obfuscate11110-1.4550.000100.000.00
obfuscate28280-1.9820.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.5 var:
Sat Oct 2 14:34:23 2021; Spam; 11.5; obfuscate; ; JUNK You have an outstanding payment.; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Oct 2 00:05:19 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBD; ...

4 st Spam och 546 st Ham ger totalt 550 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 3 11:37:00 EDT 2021