&Nu Status


Mail log för 1 Oktober - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173161-13.79633.60099.680.32
obfuscate46460-1.7650.000100.000.00
obfuscate39390-5.8540.000100.000.00
obfuscate37370-4.9680.000100.000.00
obfuscate27270-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1460.000100.000.00
obfuscate25250-1.9280.000100.000.00
obfuscate23230-1.9260.000100.000.00
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate19190-2.3000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4280.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173161-13.79633.60099.680.32
obfuscate46460-1.7650.000100.000.00
obfuscate39390-5.8540.000100.000.00
obfuscate37370-4.9680.000100.000.00
obfuscate27270-99.9000.000100.000.00
obfuscate26260-2.1460.000100.000.00
obfuscate25250-1.9280.000100.000.00
obfuscate23230-1.9260.000100.000.00
obfuscate20200-2.0850.000100.000.00
obfuscate19190-2.3000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4280.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173161-13.79633.60099.680.32
obfuscate211-7.20017.90050.0050.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9280.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9860.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate23230-1.9260.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27270-99.9000.000100.000.00
obfuscate660-50.8170.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate330-31.5670.000100.000.00
obfuscate17170-25.2240.000100.000.00
obfuscate3173161-13.79633.60099.680.32
obfuscate14140-8.0710.000100.000.00
obfuscate211-7.20017.90050.0050.00
obfuscate39390-5.8540.000100.000.00
obfuscate37370-4.9680.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3173161-13.79633.60099.680.32
obfuscate211-7.20017.90050.0050.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9280.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9860.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate23230-1.9260.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9280.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9860.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate23230-1.9260.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate17170-25.2240.000100.000.00
obfuscate660-50.8170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-7.20017.90050.0050.00
obfuscate3173161-13.79633.60099.680.32
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9280.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9860.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate23230-1.9260.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 33.6 var:
Fri Oct 1 10:48:45 2021; Spam; 33.6; obfuscate; UTF-8BR2V3aWNodHN2ZXJsdXN0IERlYWw ; JUNK UTF-8BLSAxNCBLZyBpbiAxIE1vbmF0IG9obmU...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Oct 1 14:40:46 2021; Mail; -104.7; obfuscate; Pair Networks Support ; Re [Z8H8T5H] qmail trouble; ...

2 st Spam och 780 st Ham ger totalt 782 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 25.7500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 2 11:37:00 EDT 2021