&Nu Status


Mail log för 13 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4994981-16.64410.90099.800.20
obfuscate39381-1.95010.90097.442.56
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate22220-1.8450.000100.000.00
obfuscate21210-2.5620.000100.000.00
obfuscate21210-2.2570.000100.000.00
obfuscate19190-2.3370.000100.000.00
obfuscate18180-2.0330.000100.000.00
obfuscate17170-2.0290.000100.000.00
obfuscate13130-3.4690.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4994981-16.64410.90099.800.20
obfuscate39381-1.95010.90097.442.56
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate22220-1.8450.000100.000.00
obfuscate21210-2.5620.000100.000.00
obfuscate21210-2.2570.000100.000.00
obfuscate19190-2.3370.000100.000.00
obfuscate18180-2.0330.000100.000.00
obfuscate17170-2.0290.000100.000.00
obfuscate13130-3.4690.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39381-1.95010.90097.442.56
obfuscate761-1.90010.90085.7114.29
obfuscate4994981-16.64410.90099.800.20
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-100.0000.000100.000.00
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate19190-2.3370.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate18180-2.0330.000100.000.00
obfuscate880-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-100.0000.000100.000.00
obfuscate880-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-50.0500.000100.000.00
obfuscate4994981-16.64410.90099.800.20
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate220-5.7000.000100.000.00
obfuscate13130-3.4690.000100.000.00
obfuscate880-3.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate21210-2.5620.000100.000.00
obfuscate220-2.3500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39381-1.95010.90097.442.56
obfuscate761-1.90010.90085.7114.29
obfuscate4994981-16.64410.90099.800.20
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-100.0000.000100.000.00
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate19190-2.3370.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate18180-2.0330.000100.000.00
obfuscate880-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-100.0000.000100.000.00
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate19190-2.3370.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate18180-2.0330.000100.000.00
obfuscate880-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.3500.000100.000.00
obfuscate13130-3.4690.000100.000.00
obfuscate21210-2.5620.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.90010.90085.7114.29
obfuscate39381-1.95010.90097.442.56
obfuscate4994981-16.64410.90099.800.20
obfuscate27270-2.5780.000100.000.00
obfuscate330-100.0000.000100.000.00
obfuscate22220-6.0820.000100.000.00
obfuscate19190-2.3370.000100.000.00
obfuscate770-1.6710.000100.000.00
obfuscate18180-2.0330.000100.000.00
obfuscate880-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.9 var:
Mon Sep 13 11:07:51 2021; Spam; 10.9; obfuscate; Eva - Comfy Bra ; JUNK UTF-8QC384ntligen_en_bh_som_kC3A4nns bra Nu 3; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Mon Sep 13 00:29:36 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTtyBEZW50b24gS3VwZW5n; ...

3 st Spam och 855 st Ham ger totalt 858 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 14 11:37:00 EDT 2021