&Nu Status


Mail log för 12 September - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate36360-1.8060.000100.000.00
obfuscate28271-2.1228.30096.433.57
obfuscate26260-1.8310.000100.000.00
obfuscate24240-2.7500.000100.000.00
obfuscate19190-1.9680.000100.000.00
obfuscate18180-2.3440.000100.000.00
obfuscate14140-1.3290.000100.000.00
obfuscate12120-0.6330.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate11110-1.8360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate36360-1.8060.000100.000.00
obfuscate28271-2.1228.30096.433.57
obfuscate26260-1.8310.000100.000.00
obfuscate24240-2.7500.000100.000.00
obfuscate19190-1.9680.000100.000.00
obfuscate18180-2.3440.000100.000.00
obfuscate14140-1.3290.000100.000.00
obfuscate12120-0.6330.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate11110-1.8360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-2.1228.30096.433.57
obfuscate660-1.7830.000100.000.00
obfuscate12120-0.6330.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.8860.000100.000.00
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate36360-1.8060.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate990-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-49.0500.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate24240-2.7500.000100.000.00
obfuscate18180-2.3440.000100.000.00
obfuscate28271-2.1228.30096.433.57
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate880-2.0620.000100.000.00
obfuscate19190-1.9680.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-2.1228.30096.433.57
obfuscate660-1.7830.000100.000.00
obfuscate12120-0.6330.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.8860.000100.000.00
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate36360-1.8060.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate990-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.7830.000100.000.00
obfuscate12120-0.6330.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.8860.000100.000.00
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate36360-1.8060.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate990-1.3000.000100.000.00
obfuscate24240-2.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-2.1228.30096.433.57
obfuscate660-1.7830.000100.000.00
obfuscate12120-0.6330.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-1.8860.000100.000.00
obfuscate5705700-14.8010.000100.000.00
obfuscate36360-1.8060.000100.000.00
obfuscate440-1.9500.000100.000.00
obfuscate220-99.9000.000100.000.00
obfuscate11110-37.6910.000100.000.00
obfuscate990-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Sun Sep 12 01:02:22 2021; Spam; 8.3; obfuscate; HOPE ; JUNK New season uniform Cable knits; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Sep 12 00:49:33 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; You have 13 notifications about Tony and others; ...

1 st Spam och 851 st Ham ger totalt 852 st Mail (00% spam) till 32 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 13 11:37:00 EDT 2021